icon_allarticles icon_arrow_down icon_burger icon_checkmark icon_cross icon_download icon_email icon_facebook icon_print icon_search icon_site-switcher
Close
GS_ok2018-1B.jpg
OK 2018

Overenskomstens ABC

Hvad er en overenskomst, hvem forhandler Socialpædagogerne overenskomst med, og hvad sker der, hvis parterne ikke bliver enige?

Det er til overenskomstforhandlingerne i 2018, at Socialpædagogerne og arbejdsgiverne mødes og fastsætter løn og arbejdsvilkår for offentligt ansatte socialpædagoger for de næste år. Pension, løn, arbejdstid, opsigelsesvarsler og efteruddannelse er nogle af de centrale elementer. Forhandlingerne udgør et vigtigt fundament i, hvad der populært kaldes den danske model. Parterne når i fællesskab til enighed om en løsning, som begge parter kan leve med – og derefter skal medlemmerne af Socialpædagogerne sammen med alle de offentligt ansatte stemme ja eller nej til overenskomstresultatet.

Arbejdsgivernes trekløver

Der er tre repræsentanter for arbejdsgiverne på det offentlige område. Socialpædagogerne forhandler med KL for de kommunalt ansatte socialpædagoger, med Danske Regioner for regionalt ansatte, og med Ministeriet for Offentlig Innovation for de statsligt ansatte.

Bordet fanger

En overenskomst bliver forhandlet på plads – med streg under forhandlet. Det vil altså sige, at både lønmodtagere og arbejdsgiveren må give noget til forhandlingerne, fx at lønmodtagerne må æde lave lønstigninger, eller arbejdsgiverne flere fridage. Men det betyder også, at begge parter (som oftest) tager ansvar, fordi de har det samme mål: at borgerne skal have et ordentligt liv, og at et ordentligt arbejdsliv for socialpædagogerne er en forudsætning for det.

Conflikt eller lockout?

Kan parterne ikke blive enige om et nyt forslag til overenskomst, er det lovligt at strejke for lønmodtagerne, og for arbejdsgiverne at lockoute medarbejderne – altså ikke udbetale dem løn og udelukke dem fra arbejdspladsen. Der vil dog på de fleste socialpædagogiske arbejdspladser altid være et nødberedskab på arbejde, så ingen borgere lider unødig overlast af en eventuel konflikt.

Parterne mødes derefter i Forligsinstitutionen – populært kaldet Forligsen – hvor en neutral part forsøger at mægle et kompromis frem mellem parterne. Dette kompromis sendes derefter til afstemning blandt medlemmerne. Lykkes det ikke forligsmanden at finde en alternativ løsning, eller stemmer medlemmerne nej til forslaget, så kan regeringen træde ind og løse konflikten ved et lovindgreb, sådan som det skete på lærerområdet i 2013.


Hvad er det vigtigste i dit arbejdsliv? Send Socialpædagogerne et postkort med dine forslag til overenskomsten.

Tidslinje

Selvom selve overenskomstforhandlingerne først starter i 2018, er forberedelserne allerede i gang. Hele forløbet tager omkring et år, og det starter igen til næste forhandling – formentlig i 2020.

2017

  • Juni-september: På medlemsmøder indsamler Socialpædagogernes 10 kredse forslag til krav fra medlemmerne, som sendes til hovedbestyrelsen.
  • Oktober: Hovedbestyrelsen udtager de formelle krav til arbejdsgiverne ved årets overenskomst.
  • December: Socialpædagogerne udveksler krav med KL og Danske Regioner og forhandlingerne begynder.

2018

  • Februar: Overenskomstforhandlingerne afsluttes.
  • Marts: Overenskomstresultatet sendes til urafstemning blandt Socialpædagogernes medlemmer.

Denne artikel er en del af temaet/temaerne: Overenskomster og aftaler, OK 2018, Forbund og a-kasse, Udvalgte temaer