icon_allarticles icon_arrow_down icon_burger icon_checkmark icon_cross icon_download icon_email icon_facebook icon_print icon_search icon_site-switcher
Close
SK_Mai_Mercado_B.jpg (1)
Plejefamilier

Socialminister vil ændre tilsynsregler

Socialminister Mai Mercado vil ændre tilsynsreglerne, så Socialtilsynet kommer til at føre tilsyn med alle professionelle plejefamilier. Socialpædagogerne vil også omfatte netværksplejefamilierne

’Jeg er meget tilfreds med, at Socialtilsynet lukker de plejefamilier, som ikke lever op til kravene for god kvalitet.’

Sådan lyder socialminister Mai Mercados (K) reaktion på Socialpædagogens aktindsigt, der viser, at Socialtilsynet i 2016 lukkede 16 plejefamilier på grund af alt fra manglende kompetencer til fysiske overgreb mod plejebørn og en plejefar, der havde udviklet et behandlingskrævende alkoholmisbrug.

Mai Mercado understreger, at børn som ikke kan vokse op hos deres biologiske forældre er nogle af de mest udsatte børn i samfundet.

- De børn skal opleve tryghed og udvikle sig i den plejefamilie, de bliver anbragt i, og derfor er det afgørende med et tilsyn, som sikrer gode plejefamilier, siger hun.

Udvid Socialtilsynet

Socialtilsynet blev indført i 2014 efter en række skandalesager om bl.a. omsorgssvigt i plejefamilier. Før var det kommunerne, der godkendte og førte tilsyn med plejefamilierne, sådan som det stadig er tilfældet i forhold til såkaldt konkret godkendte plejefamilier – altså plejefamilier, der er godkendt til at tage sig af et eller flere bestemte børn. Men nu bør Socialtilsynet udvides yderligere, mener Mai Mercado.

- Tiden er kommet til at afskaffe muligheden for, at kommunerne selv kan godkende professionelle plejefamilier. Det bør fremover være socialtilsynene, der godkender og fører tilsyn med alle professionelle plejefamilier, så alle skal leve op til samme høje standarder for kvalitet. Det vil betyde, at der skal føres regelmæssigt tilsyn, og at socialtilsynet løbende vil tale med plejefamilien om, hvordan de kan udvikle sig og blive bedre. Kommunerne vil naturligvis stadigvæk have mulighed for at foretage en akut anbringelse, siger hun.

Den udmelding glæder Socialpædagogernes næstformand, Verne Pedersen, der længe har arbejdet for at Socialtilsynet skal føre tilsyn med alle hjem for anbragte børn.

- Vi mener, at samfundet bør holde lige godt øje med forholdene for alle anbragte børn, siger hun.

Mange netværksplejefamilier gør det helt sikkert godt, og så vil Socialtilsynet jo også blåstemple dem – men det er vigtigt, at vi har Socialtilsynet til at holde øje i de tilfælde, hvor fx en mormor eller barnets fodboldtræner ikke har de rette kompetencer

Verne Pedersen, næstformand, Socialpædagogerne

I pleje hos mormor

Socialministeren vil dog fortsat undtage såkaldte netværksplejefamilier fra Socialtilsynet – altså plejefamilier, hvor plejefamilien allerede inden anbringelsen var en del af barnets netværk fx fordi, de er i familie. Mai Mercado siger:

- Det er vigtigt at skelne mellem professionelle plejefamilier, der får løn, og så familie eller netværk, der træder til, fordi det er naturligt for dem at tage barnet til sig. Netværksplejefamilier er jo netop ikke professionelle. Når barnet bliver anbragt i netværket fx hos en mormor, er det, fordi der er en særlig tilknytning. Så der synes jeg, det giver bedst mening, at det er kommunen, der kender barnet og familien bedst, der godkender familien. Men selvfølgelig skal kommunen sikre, at barnet trives og har det godt hos mormoren. Derfor skal den jo også føre personrettet tilsyn med barnet og give plejefamilien faglig støtte, supervision og efteruddannelse, siger hun.

Verne Pedersen er derimod bekymret for om forholdene er gode nok for børn i netværkspleje, når Socialtilsynet ikke er garant for, at kvaliteten er i orden.

- Mange netværksplejefamilier gør det helt sikkert godt, og så vil Socialtilsynet jo også blåstemple dem – men det er vigtigt, at vi har Socialtilsynet til at holde øje i de tilfælde, hvor fx en mormor eller barnets fodboldtræner ikke har de rette kompetencer. I mange tilfælde kan kommunerne spare penge ved at bruge en netværksplejefamilie frem for en anden plejefamilie, og så er det vigtigt, at en uvildig instans kan sikre, at kvaliteten er i orden.

Politisk drøftelse

Mai Mercado vil i løbet af efteråret drøfte en ændring af tilsynet med Folketingets partier.

Hos SF bakker socialordfører Trine Torp op om at udvide Socialtilsynet, og i lighed med Socialpædagogerne vil hun også have det til at føre tilsyn med netværksplejefamilierne.

- For mig er det afgørende, at der føres et kvalificeret tilsyn med alle plejefamilier – uanset hvilken type det er. Socialtilsynet kan sikre uvildighed og armslængde i forhold til anbringelsesstedet og den anbringende kommune, siger hun.  

Trine Torp understreger, at lukninger ikke i sig selv er et mål – lige så vigtigt er det, at Socialtilsynet fungerer rådgivende.

Fagbladet Socialpædagogen har uden held også forsøgt at få en kommentar fra de andre partiers socialordførere.

Fakta om plejefamilier

Ifølge Ankestyrelsens anbringelsesstatistik var der ved udgangen af 2015 anbragt 879 børn i netværksplejefamilier – altså plejefamilier, der allerede inden anbringelsen var en del af barnets netværk, og hvor plejefamilien ikke aflønnes. Socialpædagogerne ser gerne, at Socialtilsynet også fører tilsyn med disse plejefamilier, mens socialministeren mener, at det fortsat bør være en opgave for kommunerne.

Ved udgangen af 2015 var der anbragt 182 børn i andre konkret godkendte plejefamilier end netværksplejefamilier – altså plejefamilier, der aflønnes og er godkendt til at have et eller flere bestemte børn i pleje. Socialministeren og Socialpædagogerne er enige om, at Socialtilsynet også bør føre tilsyn med disse plejefamilier.

I alt var der ved udgangen af 2015 anbragt 6.815 børn i plejefamilier. 

Denne artikel er en del af temaet/temaerne: Familiepleje, Forbundsnyheder, Børn og unge