icon_allarticles icon_arrow_down icon_burger icon_checkmark icon_cross icon_download icon_email icon_facebook icon_print icon_search icon_site-switcher
Close

CFD Rådgivning søger familiekonsulent til kontoret i Odense

Vi søger en familiekonsulent, der behersker tegnsprog på højt niveau, har viden om børn, unge og deres udvikling samt erfaring med familieområdet.

cfd-raadgivning.gif

Sted:

Odense

Ansøgningsfrist:

21. juni 2017 kl. 12:00

Der er tale om en stilling på 30 timer ugentligt, som vi ønsker besat fra den 15. august 2017.

Familieområdet

Vi er otte familiekonsulenter/forældrevejledere, en psykolog og en faglig leder ansat i familieområdet under CFD Rådgivning.

Du får fast kontor i Odense og indgår i et team af konsulenter, der dækker Region Syd. I har et tæt samarbejde med de øvrige familiekonsulenter og forældrevejledere på kontorerne i Fredericia, København og Aalborg.

Familiekonsulenterne tilbyder intensiv støtte til familier, hvor et eller flere medlemmer har et betydeligt høretab eller er døve. Vi sætter ind med indsatser i forhold til familier med børn anbragt udenfor hjemmet som f.eks. støtte til forældrene eller støttet og overvåget samvær. Vi laver ligeledes pædagogiske observationer og udredninger. Derudover yder familiekonsulenterne socialpædagogisk støtte i eget hjem (hjemmevejledning).

Vi forventer, at du:

 • er pædagog/socialrådgiver eller har en lignende relevant uddannelse, gerne med videreuddannelse indenfor familieområdet
 • har viden om børn og unge og deres udvikling
 • behersker tegnsprog på højt niveau
 • har erfaring med familiearbejde
 • har erfaring indenfor specialområdet
 • er fleksibel og god til at samarbejde
 • har gode formidlingsevner – også på skrift
 • kan arbejde selvstændigt og selv tilrettelægge det daglige arbejde

Der er meget kørsel forbundet med stillingen. Det er derfor en forudsætning, at du har en bil til rådighed. Kørsel dækkes efter statens regler.

Vi tilbyder:

 • et spændende, selvstændigt og varieret arbejde sammen med engagerede kolleger
 • deltagelse i intern og ekstern supervision
 • deltagelse i relevante faglige temadage
 • mulighed for relevant efter- og videreuddannelse
 • løn i henhold til virksomhedsoverenskomst med DS og SL med grundindplacering på skalatrin 41.

Ansøgningsfrist: Onsdag den 21. juni 2017, kl. 12.00.

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler på CFD Rådgivnings kontor, Rugårdsvej 48, 5000 Odense onsdag den 28. juni 2017.

Ansøgning bilagt uddannelsespapirer og oplysninger om tidligere beskæftigelse sendes elektronisk til Lisbeth Højbak Hagstrøm lhh@cfd.dk

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til faglig leder Anne Ubbesen på tlf 4439 1291 eller 2534 1143 (sms).

Se også CFD’s hjemmeside www.cfd.dk