icon_allarticles icon_arrow_down icon_burger icon_checkmark icon_cross icon_download icon_email icon_facebook icon_print icon_search icon_site-switcher
Close

Leder af værestedet Kaffeklubben

En stilling som kirke- og kulturmedarbejder ved Lundehus Kirke, Lundehus Sogn er ledig pr. 1. august 2017. Stillingen er på 25 timer pr. uge.

lundehus-kirke.gif

Sted:

København

Ansøgningsfrist:

1. juni 2017

Vi søger en medarbejder, der med empati og respekt for den enkelte kan tage ansvar for kaffeklubbens daglige drift. Gerne på længere sigt med hjælp fra frivillige. Der er ikke i øjeblikket tilknyttet frivillige til kaffeklubben. Vi forventer at du har overblik og is i maven når bølgerne ind imellem går højt. Måske har du en socialpædagogisk uddannelse, måske har du erfaring fra andre væresteder, måske har du arbejdet med udsatte borgere i andre sammenhænge. Forhåbentlig er du nysgerrig i forhold til at arbejde i en kirkelig ramme og indgå i et fællesskab med medarbejdere og præster. Vi forventer også at du er praktisk anlagt og gerne står for det praktiske omkring Kaffeklubben samt at du vil benytte dig af supervisionsordningen tilknyttet stillingen.

Din primære opgave er at stå for den daglige drift af ”Kaffeklubben”. Kaffeklubben drives af Lundehus Sogns menighedspleje og har eksisteret i mere end 40 år. I de senere år har brugergruppen på 20-30 personer primært bestået af borgere med forskellige psykiske og/eller sociale problemer. Kaffeklubben har åbent mandag-fredag fra 10-12. I klubben serveres gratis kaffe/te og smør-selv-madder for 2,50 kr. pr. mad.

Du skal desuden varetage mindre administrative opgaver i det omfang arbejdet i kaffeklubben tillader det. Ind imellem vil der efter aftale være tale om deltagelse i nogle af kirkens arrangementer.

Lundehus sogn har knap 7000 indbyggere og en medlemsprocent på ca. 50%. Lundehus Sogn udgør sammen med Aldersro sogn ét pastorat, med 7 medarbejdere og 3 præster. Sognet har en stærk identitet, kendetegnet ved en flad struktur hvor mange har et stort engagement i kirkens liv. Huset er ofte et mylder af mennesker og Kaffeklubben er en integreret del af kirkens liv.

Ansættelse sker ved Lundehus Sogns Menighedsråd beliggende Strødamvej 1, 2100 København Ø

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for sognemedhjælpere. 

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Forinden ansættelse skal der ske en ækvivalering af ansøgerens kompetenceniveau, hvis den valgte ansøger ikke tidligere har haft ansættelse som sognemedhjælper, jf. cirkulære om kompetencekrav for kirkefunktionærer med sognemedhjælperfunktioner Cirkulære om kompetencekrav for kirkefunktionærer med sognemedhjælperfunktioner. Formålet med ækvivaleringen er at fastslå, om der er behov for supplering af den valgte ansøgers kompetenceniveau.

Medarbejdere, der ikke opfylder kompetencekravet for stillingen og derfor skal supplere sit kompetenceniveau, aflønnes i løngruppe 1. Årslønnen aftales indenfor intervallet 273.258 kr. – 362.068 kr.(nutidskroner). Fikspunktet er 286.922 kr. (nutidskroner). Der er ikke rådighedsforpligtelse til stillingen.

Medarbejdere, der opfylder kompetencekravet for den pågældende stilling, aflønnes i løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet 286.922 kr. – 409.888 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 300.584 kr. (nutidskroner). Der er ikke rådighedsforpligtelse til stillingen.

Lønnen kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til daglig leder Mette Ulrikkeholm på telefonnummer 22174047/mail mlul@km.dk

Ansøgning med relevante bilag sendes til mlul@km.dk med emne: Ansøgning Lundehus Kirke.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 1. juni 2017

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted den 13. og den 14. juni 2017.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.