icon_allarticles icon_arrow_down icon_burger icon_checkmark icon_cross icon_download icon_email icon_facebook icon_print icon_search icon_site-switcher
Close

Souschef til Ivaaraq, Qaqortoq – genopslag

Til ansættelse hurtigst muligt eller efter nærmere aftale.

groenland.gif

Sted:

Grønland

Ansøgningsfrist:

8. december 2017

Om Meeqqat Angerlarsimaffiat Ivaaraq, Qaqortoq

Ivaaraq er en landsdækkende døgninstitution for børn, unge og voksne personer med handicaps.

Børneafdelingen er normeret til 10 beboere og voksenafdelingen til 5 beboere. Derudover den nye afdeling med plads til 4 beboere.

Flere beboere er kørestolsbrugere. Alle skal have støtte, hjælp og pleje til alle daglige gøremål.

Skolesøgende børn går på Tasersuup Atuarfia. De unge/ voksne er i Ivaaraqs værested ”Orpigaq”.

Den fysioterapeutiske behandling og træning foregår på Ivaaraq.

Vi søger:

1 souschef 40 timer ugentligt.

Om dig:

 • Skal være uddannet pædagog.
 • Skal have interesse og erfaring i arbejdet med multihandicappede børn/voksne.
 • Har ledelseserfaring.
 • Er i stand til at påtage sig ansvars- og arbejdsopgaver i det daglige.
 • Kan arbejde selvstændigt og samtidig prioriterer samarbejde højt.
 • Kan være med til at præge den pædagogiske udvikling
 • Har overblik og gennemslagskraft.
 • Er fagligt og personlig velfunderet

Daglige arbejds- og ansvarsområder:

 • I samarbejde med forstander og afdelingsledere sikre kvaliteten i det pædagogiske arbejde.
 • Pædagogisk og praktisk planlægning.
 • Vejledning og støtte til personalet.
 • Ansvarlig for indkaldelse til statusmøder.
 • Fungerende forstander ved forstanders fravær.

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettiget organisation.

Bolig

Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Yderligere oplysninger:

Ønskes der yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte fung. forstander Kaalat M. Kardel pr. mail ivaaraq@nanoq.gl eller telefon: +299 64 21 13 / 2

Ansøgningsfrist: den 08.12.2017