icon_allarticles icon_arrow_down icon_burger icon_checkmark icon_cross icon_download icon_email icon_facebook icon_print icon_search icon_site-switcher
Close

Teamleder til Autisme Center Vestsjællands voksenområde

Autisme Center Vestsjælland er en af otte virksomheder indenfor 'Handicap og Psykiatri' i Slagelse kommune. Vi har et politisk udvalg, der sammen med os har fokus på at understøtte det enkelte menneske

Tilbage
Slagelse.jpg

Sted:

Slagelse

Ansøgningsfrist:

21. januar 2018

Vi tager i Slagelse Kommune afsæt i en recovery-orienteret tilgang til arbejdet med mennesker indenfor Handicap og Psykiatri-området. Vi arbejder med at understøtte det enkelte menneskes mulighed for at skabe sit eget liv. 

Stillingen som teamleder for Voksenområdet er for Aktivitets- og Samværstilbuddet. Vi forventer, at du har lyst og evne til, sammen med medarbejderne, at videreudvikle de pædagogiske rammer og indhold. Recovery-tankegangen er styrende for måden, vi ønsker at møde den enkelte ulønnede medarbejder på. Tilbuddet har til huse på flere adresser i Rosenkildeparken, Slagelse, og er et tilbud til 65 ulønnede medarbejdere. Du bliver teamleder for 19 medarbejdere samt en aktiv del af voksenledelsen, som består af 8 teamledere og områdeleder.

Det er nødvendigt, at du er i stand til at lede i forskellige fællesskaber, hvor du skal agere autentisk og lede medarbejdere, hvor nærvær og interesse for den enkelte i helheden er vigtig.

Voksenområdet består, ud over Aktivitets- og Samværstilbuddet, af 24 døgnteams. Teamledelse foregår også på tværs og i tættere "makkerskaber". Det betyder, at du også vil have ledelsesopgaver i enkelte døgnteams.

På Autisme Center Vestsjælland har vi forskellige lederfællesskaber. Den overordnede strategiske ledelse varetages og udøves af områdeledelsen. Den daglige drift og den strategiske ledelse indenfor de enkelte områder udøves af teamlederne i tæt samarbejde med områdelederen. Du skal forpligte dig til ledelse i disse forskellige fællesskaber og have forståelse for, at handlinger både har afsæt i den nære hverdagspraksis og i de større sammenhænge. Altså, du skal lede i relationer.

Vi bevæger os konstant og tilpasser os den omskiftelige hverdag, de politiske mål og vores egne ambitioner om at understøtte gode liv. For os er det at arbejde i forpligtende faglige fællesskaber i teams værdifuldt. Du vil blive forankret i et lederteam i det område, du bliver ansat i.

Vores overordnede strategi for at understøtte gode liv er faglig udvikling, som du vil få stor betydning i forhold til at understøtte. Vi er midt i et omfattende uddannelsesforløb på diplomniveau for alle medarbejdere, og du skal som teamleder i særlig grad understøtte kundskabsbaserede adfærdsændringer og praksisnær kompetenceudvikling. Dette er både af den enkelte medarbejder som individ og som individ i fællesskabet. Vi har tydelige - og ufravigelige - forventninger til, at du indgår som en aktiv og givende del af dette. 

Idet du vil blive en del af et specialiseret pædagogisk miljø, er det vigtigt, at du har en pædagogisk grunduddannelse, gerne kendskab til arbejdet med voksne mennesker med udviklingsforstyrrelser og gerne erfaring med forandrings- og procesledelse.

Vi forventer, at du vil kunne oversætte relevant lovgrundlag og skabe refleksion hos både medarbejdere, kolleger og dig selv ift. pædagogisk praksis.

Vi søger en teamleder, der er nysgerrig, struktureret, udadvendt, empatisk, initiativrig og er i stand til at sige sin mening og samtidig er åben for andres input således, at vi sammen kan skabe den bedste praksis. Du er motiverende og understøtter medarbejderne i at løfte opgaverne i teamet med et organisatorisk blik, hvor du er tydelig i skrift og tale.

Kan du genkende dig selv i ovenstående, og har du lyst til at vide mere eller komme på besøg, kan du læse mere på vores hjemmeside eller kontakte områdeleder Anne Brauner på tlf. 40 20 51 28. 

Stillingen er på 37 timer. Løn i henhold til lokal forhåndsaftale.

Ønsket opstart: 1. marts 2018.

Ansøgningsfrist: 21. januar 2018

Indkaldelse til samtale sker på mail tirsdag 23. januar 2018.

Ansættelsessamtaler afholdes torsdag 25 januar 2018.

 

Klik her for at søge stillingen