icon_allarticles icon_arrow_down icon_burger icon_checkmark icon_cross icon_download icon_email icon_facebook icon_print icon_search icon_site-switcher
Close

Da Kaspers mor blev syg

Psykisk sygdom er stadig omgivet af tabuer. Derfor bliver mange børn til psykisk syge forældre ladt i stikken. Lille billedbog fortæller om, hvad man kan gøre for børnene.

  • AF KURT LADEFOGED
  • 19-1999 /

Den morgen Kasper fylder fem år, er det ikke mor men far, der må synge fødselsdagssang for Kasper og give ham morgenmad og fødselsdagsgave.

"Hvor er mor?", spørger Kasper. "Hun har det ikke så godt i dag", siger far. "Hun er træt og ked af det, og hun orker ikke at stå op af sengen."

"Er det, fordi hun er sur på mig?", siger Kasper og er lige ved at græde. "Nej", siger far og tager ham op på skødet. "Mor er ikke sur på nogen. Hun er ked af det uden at vide hvorfor. Og det er ikke din skyld, at hun har det sådan".

Dette er et uddrag fra den lille bog "Da mor græd og kom på hospitalet", der er tænkt som en hjælp til at snakke med børn om et svært emne: At en af forældrene bliver ramt af en psykisk sygdom.

Bogen er skrevet af pædagogerne Jette Andreasen og Christina Bredstrup og er oprindelig skrevet som speciale til Jysk Pædagogseminarium, hvor begge er uddannet i 1998. Den ene af pædagogerne er selv barn af en maniodepressiv far og kender barnets situation indefra.

I fortællingen har Kaspers mor fået en depression og må til sidst indlægges på hospital. Bogen fortæller om, hvordan faderen håndterer situationen med Kasper. Drengen er blandt andet med ved indlæggelsen af sin mor og bogen diskuterer i et efterord til den voksne læser, i hvilket omfang det vil være en god idé at inddrage børnene i sygdommens faser.

At Kasper er med ved indlæggelsen skyldes, at han gennem hele perioden har fulgt moderens sygdomsforløb og været informeret om, hvad der var galt. Ved at være med på hospitalet, kan han se, hvor hun skal være, og hvem der skal tage sig af hende.

Dermed undgår Kasper at danne fantasibilleder, der måske er mere skræmmende end virkeligheden.

Bogen diskuterer også, at det i visse tilfælde ikke vil være nogen god idé at lade barnet besøge den syge på hospitalet. Den syge kan have behov for ro eller være ude af stand til at tackle familieære situationer. Derfor kan et besøg blive en dårlig oplevelse for barnet, hvis patienten ikke har overskud til at vise det den fornødne omsorg.

"Da mor græd og kom på hospitalet". Tekst: Christina Bredstrup og Jette Andreasen. Illustreret af Martin Leighton Eliasen. 188 kroner. Høst & Søns Forlag, København.