icon_allarticles icon_arrow_down icon_burger icon_checkmark icon_cross icon_download icon_email icon_facebook icon_print icon_search icon_site-switcher
Close

Et skridt i den rigtige retning

- Så længe de danskere, der ikke kommer fra behandlingssystemet, er ligeglade med vore marginaliserede grupper, så sker der ikke noget - heller ikke indenfor det kriminalpolitiske område. Dét fastslår SL-næstformand Mogens Seider. Derfor synes han, at projekt Victory løfter sig ved at have erhvervsfolk med - at netop dét er vigtigt.

  • AF POUL MAJGAARD, JOURNALIST (DJ), CAND. JUR.
  • 16-1999 /

- Og så vil jeg i øvrigt blæse på, om projektet måske er udtryk for en positiv særbehandling. Disse hér unge har fået rigelig af negativ særbehandling i kraft af den sociale arv, de har måttet tage med sig.

Mogens Seider mener, at Kriminalforsorgen skal tage chancer, når unge kriminelle udsluses, idet næsten intet er lykkes inden for dette område:

- Samfundet har brug for succeshistorier, men de står jo ikke i kø. Vi har brug for at se, at noget kan nytte.

Om projekt Victory forklarer han:

- Jeg tror på, at dét, at man gør folk til hovedperson i deres eget liv, er meget afgørende - at det ikke en onkel eller en tante eller en sagsbehandler, der skal gøre arbejdet. Dét element, at de unge faktisk selv skal skabe virksomheden: Dét kan jeg godt lide.

Også Seider mener, at dét at have et arbejde i én eller anden form, er den væsentligste adgang til at få en identitet:

- Der er jo altid to ting, mennesker bliver spurgt om, siger han og remser op: - Hvad hedder du - og hvad laver du...

Mogens Seider forklarer, at de offentlige jobordninger nogle gange kommer til at virke et nummer for kunstige, men også hér har han ros til projekt Victory:

- Dette hér er ikke bare leg, men kan blive ramme alvor. Og de private virksomheder fortjener da også ros for, at de er blevet meget etisk bevidste. Skulle de så selv få lidt goodwill ud af at tage et medansvar, så synes jeg kun, at det er rimeligt.

- Men er der ikke noget ulogisk i, at man får del i fem mio. kroner til et virksomhedsprojekt, fordi man for et par år siden røvede en bank eller slog et andet menneske til plukfisk?

- De unge afsoner den straf, vi har aftalt med dem, og nag skal ikke bæres et helt liv igennem. Vi lever altså ikke i en muslimsk kultur, hvor man ødelægger hinanden i al fremtid, hvis noget er gået galt, siger Mogens Seider, som synes, at det er flot med et projekt, der er så adfærdsorienteret:

- For dét at arbejde med adfærden er, hvad det hele drejer sig om for kriminelle. Det er dér, at tingene på et tidspunkt er kikset for denne gruppe.

- Der kom for nylig en rapport om forholdene for de ungdoms-kriminelle i Odense. Kan man bruge den til noget hér?

- Man kunne jo se, at forvaltningerne arbejder alt for dårligt sammen. Og det er i hvert fald godt at kunne tage højde for. Men hvis man følger de ret så tvangs-orienterede anbefalinger fra Odense-rapporten, så er jeg bange for, at pædagogikken får for trange og restriktive kår, siger SL-næstformand Mogens Seider og slutter:

- Jeg er meget mere positiv over for en værdi som medansvar - og så har det selvsagt enorm betydning, hvis de unge får held til at etablere et netværk på arbejdsmarkedet.