icon_allarticles icon_arrow_down icon_burger icon_checkmark icon_cross icon_download icon_email icon_facebook icon_print icon_search icon_site-switcher
Close

Liberalismen griber om sig

Formand Ole Christensen aflagde en pessimistisk beretning på generalforsamlingen for Bornholms Amtskreds.

  • AF NIELS BJØRN PEDERSEN
  • 19-1999 /

Ole Christensen tog udgangspunkt i et citat af italieneren Prodi, som er den nye formand for EU-kommissionen.

- Skatterne skal være små og den offentlige sektors udgifter minimale. I stedet skal der lægges den største vægt på forsikringsordninger, citerede Ole Christensen og fandt disse udtalelser helt i overenstemmelse med Anders Foghs liberale tanker om minimalstaten.

- Men også Tony Blair og Gerhard Schröder har koblet sig på de liberale tanker, og det liberale menneskesyn er blevet god latin i socialdemokratiske kredse, mente Ole Christensen, som i løbet af beretningen flere gange citerede passager fra Venstres principprogram, og blandt andet antydede, at socialministeren af politiske årsager havde ladet sig inspirere af Venstres tanker, da de nye love om social service blev skrevet.

Uddlicitering og rammeaftaler
Der blev også plads til et par bemærkninger om Poul Winckler:

- Han stillede et meget kontroversielt forslag om udlicitering på Socialdemokratiets seneste kongres. Han er formand for FOA, som er et af de fagområder der er mest truet af udlicitering og samtidig pot og pande med Peter Brixtofte i Farum.

- Det undrer mig, at han stadig sidder i sadlen, men det er måske fordi han snart skal gå af på grund af alder, sagde han.

Ole Christensen var tilfreds med, at der er indgået rammeaftaler om kompetenceudvikling.

- Men overenskomstpengene rækker ikke, der skal sættes mere af til udvikling af personalet. Politikerne må forstå at der er tale om en investering, produkt og medarbejder hænger sammen, understregede han.

I den forbindelse pegede han på, at de kommunale enheder på øen er for små til at klare opgaverne med en uddannelsesafdeling, og at SL derfor helst så Bornholm omdannet til én kommunal enhed.


Ny løn
Ny løn fik også et par ord med på vejen:

Vi har kun set en flig af mulighederne i dette effektiviseringsinstrument. Jeg kan se nogle positive muligheder i at knytte løn sammen med den specialisering der skal foregå på SL's arbejdsområde, men vi kan ikke acceptere, at der hæftes kvalifikationer på den bløde anciennitet, hvis det betyder, at der ikke kan forhandles kvalifikationsløn på disse områder.

I forbindelse med debatten i SL om fagets kerne efterlyste han resultater, og gav selv følgende bud:

- At der udvikles værktøjer, der kan styrke medlemmernes udvikling på arbejdspladsen.

- At der findes metoder til at fastholde sociallovgivningen på lokalt plan, blandt andet ved at udarbejde materiale, der sammenligner udviklingen på landsplan.

- At der udarbejdes et etisk regelsæt.

Efter fremlæggelsen fulgte en kort debat, og derefter blev beretningen enstemmigt godkendt af forsamlingen.