icon_allarticles icon_arrow_down icon_burger icon_checkmark icon_cross icon_download icon_email icon_facebook icon_print icon_search icon_site-switcher
Close

Menneskesyn på krykker

Når unge lægges for had, fordi de ikke får den relevante opdragelse til at indgå ligeværdigt i fællesskabet, så er menneskesynet i fare - og dermed også den forsvarlige socialpædagogiske indsats.

  • AF HANNE JUUL NIELSEN
  • 19-1999 /

- Når unge bander af indvandrere i Odense når så langt ud, at den eneste udvej for politikerne og myndighederne tilsyneladende er fængselsstraffe, så er udviklingen kørt af sporet. Der skal gribes ind langt tidligere med en helhedsindsats overfor familierne, så de unge ikke når derud, hvor de lægges for had.

Der er ikke en eentydig årsag til problemer som dem vi ser i Odense og andre steder - og der er heller ikke en standardløsning. Den brede vifte af tilbud eksisterer allerede. Spørgsmålet er, om der er politisk opbakning til at bruge de tilbud, som lovgivningen reelt rummer mulighed for, siger Benny Andersen, næstformand i Socialpædagogernes Landsforbund, SL.

SL's forretningsudvalg har indkaldt repræsentanter fra alle typer kendte socialpædagogiske tilbud overfor de mest udsatte børn og unge, til en temadag den 29. september. Repræsentanterne er udvalgt ud fra deres erfaringer i arbejdet på døgninstitutioner, opholdssteder og institutioner med sikrede pladser.

Alle som kan give deres version af, hvordan praktikere oplever virkelighedens muligheder for at hjælpe de unge, som så let havner med prædikatet "uanbringelige" eller "udenfor rækkevidde".

- Hvis vi begynder at sætte den slags prædikater på disse unge, så mener vi jo samtidig, at alt har været forsøgt og uden held - og så kræver offentligheden, at vi tager fat i de hårdere metoder, siger Benny Andersen og refererer direkte til det billede, der er tonet frem i nogle medier. På et forkert grundlag.

- SL vil gerne have opsamlet alle erfaringer. Både fra de steder, hvor arbejdet med de unge er lykkedes og de steder, hvor oplevelserne er mindre succesrige. Men grundlæggende har jeg svært ved at forestille mig socialpædagogisk arbejde i et lukket system, som for eksempel en fængselscelle.

Er du med den bemærkning lidt blødsøden, sådan som visse politikere og debatindlæg har fremstillet den sociale indsats i netop denne sammenhæng?

- Blødsøden? - nej, men socialpædagogisk arbejde er et samspil mellem en fremstrakt hånd og så den fastholdelse, der sikrer nogle ganske bestemte rammer. Brydes de rammer gennem nogle bestemte handlinger, voldelige eller kriminelle for eksempel, så skal det have konsekvenser. Vores arbejde handler jo grundlæggende om at sikre de socialt truede og udstødte en værdig tilværelse. Det er hele udgangspunktet.

Hvor kan du så se de knaster, der gør at arbejdet ikke lykkes?

- Jeg tror, at vi skal blive bedre til at være en del af lokalsamfundet, til at indgå i de lokale samarbejdsrelationer, der kan sikre en tværfaglig indsats. Vi skal også hele tiden arbejde målrettet på at sikre kontinuitet og ikke slippe grebet, før vi har vished for indsatsen. Efterværnet overfor de unge over 18 år, der ikke længere er i et tilbud, skal fortsættes og meget gerne forstærkes. Den familiære baggrund kan være så belastet, at den stort set ikke eksisterer og så er det vigtigt at sikre støtten i det videre liv mod et selvstændigt og ansvarligt voksenliv.

Det er Benny Andersens håb, at SL efter mødet den 29. september kan være med til at afdække de behov, der er for forskning og uddannelse for at imødekomme den gruppe af unge, som ikke kun lige nu, men igennem flere år har skabt problemer. Først og fremmest ved at undersøge om de metoder, der reelt eksisterer og de behandlingstilbud, lovgivningen rummer mulighed for, er blevet etableret i tilstrækkeligt omfang.

- Det koster noget at anbringe unge udenfor deres eget hjem, så snakken handler også om ressourcer og ikke kun om velvilje. Sagen -også i Odense - er for alvorlig til, at der skal tænkes kassetænkning. Hvis kommunale politikere kræver de unge anbragt i lukkede regi, hvor det jo er gratis for kommunen, modsat andre socialpædagogiske anbringelser, så er beslutningsgrundlaget forkert. For mig handler det ikke om den konkrete sag i Odense - om det er godt eller skidt - men mere generelt om, hvad der er gjort og om det har været tilstrækkeligt i forhold til de politiske muligheder, understreger Benny Andersen.

Socialpædagogikkens særlige muligheder, hvad er det?

- Socialpædagogikken skal fastholde et langsigtet perspektiv, hvor forebyggelse og bredspektret indsats på et tidligt tidspunkt overfor familierne er afgørende. Socialpædagogik er blandt andet at sørge for en indsats, der retter sig mod truslen om afvigelse, og det er vigtigt at fastholde. Det er min oplevelse at kommunerne svigter her. Alt har ikke været forsøgt.

- Men jeg er selvfølgelig på det rene med, at for grupperne i Odense og andre steder, ja, da nytter forebyggelse ikke, de er allerede i en afvigerposition og er udstødte. Men - kunne det have været undgået ?

- Vi ved, at det er muligt at bryde en ødelæggende udvikling fra anbringelsessteder, der med succes har arbejdet med unge, der er på vej ind i en sådan udvikling eller er kommet langt ind i den.

- Grundlæggende fungerer socialpædagogikken jo efter hensigten, på trods af knaster og mangler. Men der er altid grund til at vurdere indsatsen og metoderne. Det er klart, at jo senere vi griber ind - og måske utilstrækkeligt og ukoordineret - desto mere skærpes problemerne og bliver meget svære at løse med en social indsats. Vi må vurdere om tvangsanbringelser på et tidligt tidspunkt kan få en gavnlig effekt i de situationer, hvor arbejdet ikke lykkes med familien. Netop for at vi ikke skal opleve de samme problemer med tredje, fjerde og femte generations indvandrere.

Men giver rammerne reelt mulighed for at kunne løse disse opgaver?

- Nogle har nævnt, at socialpædagogerne og socialarbejderne er for lidt fleksible til at løse opgaverne. Jeg er træt af at høre, at bare vi arbejder 24 timer i døgnet, så skal det hele nok lade sig gøre. Efter min mening er der ikke modsætning mellem at have en sundt hensyn til medarbejdernes trivsel og sundhed, herunder arbejdstid, og så kunne løse disse svære socialpædagogiske opgaver. Det er mit indtryk, at SL's amtskredse er mere end parate til at indgå konkrete aftaler om rammer om blandt andet særlige arbejdstidsregler i forbindelse med socialpædagogiske projekter. Men selvfølgelig koster det noget.

- Nu skal vi have samlet erfaringerne, så de kan indgå i det fremtidige arbejde på flere niveauer. I hvert fald skal vi sikre, at erfaringerne virkelig når ud og kan bruges. I dag er den erfaring og viden ikke samlet nogen steder. Alle ved lidt, men ingen har overblikket. Erfaringerne skal også indarbejdes i uddannelsen på seminarierne, som måske skal gøre en indsats for at tiltrække flere pædagogstuderende med anden kulturel baggrund end den danske. Hvis vi igennem uddannelsessystemet får skabt en bredere forståelse for de problemer, vi kan komme til at stå overfor, så er det også lettere at forebygge.

Mødet den 29. september i SL er et møde for en indbudt kreds af repræsentanter fra de eksisterende børn- og ungetilbud. Erfaringerne vil blive offentliggjort efterfølgende.