icon_allarticles icon_arrow_down icon_burger icon_checkmark icon_cross icon_download icon_email icon_facebook icon_print icon_search icon_site-switcher
Close

Nye ansigter

Et nyt medlem af hovedbestyrelsen og to nye medlemmer i amtskredsbestyrelsen- det blev resultatet af generalforsamlingen på Bornholm.

  • AF NIELS BJØRN PEDERSEN
  • 19-1999 /

Kortene blev blandet godt og grundigt da Bornholms Amtskreds holdt generalforsamling den 8. september.

Traditionen tro var der stort fremmøde; omkring 50 SL-medlemmer - svarende til godt 20 procent af medlemsskaren - var mødt frem.

Amtskredsformand Ole Christensen genopstillede ikke til SL's hovedbestyrelse, i stedet valgtes Niels Jørgensen, der også blev genvalgt til posten som amtskredskasserer.

Skal - skal ikke
De tre ordinære medlemmer af amtskredsbestyrelsen - Tina Jensen, Rie Dick og Klaus Johansen - var parat til at modtage genvalg, men Tina Jensen genopstillede kun nødtvunget. Hun opfordrede til, at nye kræfter meldte sig, da hun havde været bestyrelsesmedlem i mange år, og mente, at hun havde aftjent sin værnepligt.

Det medførte at hele to kvinder - Birgitte Hjorth og Bibi Sode - meldte deres kandidatur. Det betød samtidig at Tina Jensen trak sit eget kandidatur.

Resultatet blev derfor at bestyrelsen kom til at bestå af seks medlemmer, og da man kun har 5 delegerede til SL's kongresser måtte der kampvalg til for at finde ud af, at Birgitte Hjorth indtog suppleantpladsen.

Endvidere valgte forsamlingen Ole Bjørkmann til kritisk revisor, og Tina Jensen slap ikke bestyrelsen helt, i det hun blev valgt som suppleant for den kritiske revisor.