icon_allarticles icon_arrow_down icon_burger icon_checkmark icon_cross icon_download icon_email icon_facebook icon_print icon_search icon_site-switcher
Close
SL mener

Det særlige element i uddannelsen

PÆDAGOGUDDANNELSEN er, sammen med læreruddannelsen, udpeget som Undervisningsministerens satsningsområde. Derfor har der været mange avisskriverier om tankerne om Centre for Videregående Uddannelse (CVU ).

  • AF MOGENS SEIDER, FORBUNDSNÆSTFORMAND
  • 19-1999 /

SL ER GET positivt ind i arbejdet med uddannelsen. Vores opgave er, at bringe tværfagligheden, efter- og videreuddannelsen, samt socialpædagogikken ind i diskussionerne og beslutningsprocesserne. SL's medlemmer af seminariebestyrelserne har alle antenner ude og følger med i, hvordan pædagoguddannelsen udvikler sig. De er især opmærksomme på, at det socialpædagogiske element ikke forsvinder i de nye store uddannelsescentre.

Mange af de lokale diskussioner har tilsyneladende drejet sig om strukturen i de kommende centre - ikke om den faglige profil. Rektorerne har mange steder sat deres tydelige penneaftryk, men seminariebestyrelserne har også krav om indflydelse. De er jo ikke tilfældigt sammensat, men repræsenterer både arbejdsgivere og arbejdstagere. Deres indflydelse på debatten er derfor væsentlig. Det er netop bestyrelsernes forskellige interesser og synspunkter, der skal på bordet. Kun på den måde kan vi få den basale indholdsdiskussion - før vi fastlægger en struktur.

AT MAN DISKUTERER struktur før indhold er udbredt. I dagspressen har der netop været et forslag fremme om, at gøre de første to år af henholdsvis pædagog- og læreruddannelsen til en fælles basisuddannelse. Begrundelsen er, at lærere og pædagoger ikke er gode til at samarbejde. Den logik holder bare ikke, for så skulle alle monofaglige institutioner være den rene idyl.

EVNEN TIL AT samarbejde grundlægges snarere i den uddannelsestænkning, der ligger bag den enkelte uddannelse: Hvad vil vi for eksempel med pædagoguddannelsen? Hvordan er den kulturelle og praktiske formidling omkring samarbejdet i øvrigt i uddannelsesforløbet og efterfølgende?

Efter SL's mening vil det være mere fremmende for det praktiske samarbejde, at de forskellige faggrupper samles i nogle overbygninger på uddannelserne på CVU-centrene. Det ville være logik at etablere efteruddannelsesforløb inden for de områder, hvor de pågældende faggrupper rent faktisk skal samarbejde. For eksempel for socialrådgivere og socialpædagoger omkring udformning af handleplaner.

SDAN EN efter- og videreuddannelsesprofil kunne de kommende CVU'er markere sig på. Det er lige præcis her, at socialpædagoger oplever et stort tomrum. Pædagoguddannelsen er jo en generalistuddannelse - derfor er det så vigtigt med den efterfølgende specialviden. Da den fælles pædagoguddannelse blev etableret, lød det fra Kommunernes Landsforening(KL) og Amtsrådsforeningen (ARF): Vi skal nok sørge for den nødvendige efteruddannelse.

Men - det er ikke sket.

SL HAR TO ønsker til forbedringer af uddannelsen. Vi ønsker en forlængelse af grunduddannelsen med et halvt år og at den ene af de lønnede praktikker skal foregå på en socialpædagogisk arbejdsplads. Uddannelsen skal simpelthen have indbygget specialisering, så de studerende kan få et reelt indtryk af det socialpædagogiske arbejdsfelt.

JEG VIL GERNE opfordre institutionslederne og praktikvejlederne til at blande sig aktivt i debatten. SL's hovedbestyrelse har brug for jeres konstruktive opbakning i denne proces.