icon_allarticles icon_arrow_down icon_burger icon_checkmark icon_cross icon_download icon_email icon_facebook icon_print icon_search icon_site-switcher
Close
Synspunkt 2

Naar piger omskaeres

Vi møder flere afrikanere i vores dag- og døgninstitutioner; derfor er det vigtigt, at vi er bekendt med deres kultur. Et af de mere markante - men for os uforståelige - træk er omskæring af piger. Sundhedsstyrelsen anslår, at 98 procent af de piger vi modtager fra Somalia er omskåret.

  • AF AGNETE LYNGBYE
  • 19-1999 /

Man har helt tilbage til de gamle ægyptere, for fire tusinde år siden, kunne konstatere omskæring og infibulering (sammensyning) hos nogle af de mumier man har fundet - heraf stammer således begrebet faraonisk omskæring.

Omskæring finder sted i 28 afrikanske lande i et område, der strækker sig fra Somalia og Kenya i øst til Senegal og Gambia i Vest. Endvidere forekommer det, omend i mindre udstrækning, i Mellemøsten, Indien, Malaysia og Indonesien. Ud af de seks milliarder mennesker som befolker Verden, anslås det at over 120 millioner piger og kvinder Verden over er omskåret.

Hvad er omskæring
Omskæring er et kollektivt begreb for bortskæring af visse dele af de kvindelige kønsdele. Egentlig er betegnelsen "omskæring" ikke korrekt, idet der i de fleste tilfælde er tale om fjernelse af seksuelt følsomme steder og ikke "kun" klitoris-forhud, som jo svarer til den omskæring man giver muslimske drenge, som et synligt tilhørsforhold til Islam.

Verdens Sundheds Organisationen WHO definerer kvindelig omskæring således : "Lemlæstelse af de kvindelige kønsdele består af alle handlinger, som involverer delvis eller total fjernelse af de kvindelige ydre kønsorganer eller beskadigelse af disse af kulturelle eller andre ikke behandlingskrævende årsager." (1)

Sædvanligvis indebærer omskæringen fjernelse af klitoris, de små skamlæber og dele af de store skamlæber. Resterne af de store skamlæber syes efterfølgende sammen, og der etableres kun et lille hul til afløb for urin og menstruationsblod.

Nogle steder er omskæringen dog nærmest symbolsk idet der kun fjernes en ganske lille del af klitoris, og der må kun fremkomme små dråber blod - dette kaldes "sunna-omskæring". Men der findes også andre former for omskæring. Det kan være fjernelse af klitorisforhud og toppen af klitoris, eller fjernelse af hele klitoris samt dele af de små skamlæber.

Andre steder praktiseres alternative metoder som for eksempel piercing af klitoris og skamlæber. Brænding af klitoris og omgivende områder, strækning af klitoris og skamlæber, snitning af skedeåbningen eller beskadigelse af skeden med henblik på at fremkalde en forsnævring.


Hospitaler og kloge koner
Pigernes alder varierer ved indgrebet. I Somalia er de typisk imellem fem og ti år. I Nigeria er pigen som regel kun fem uger gammel.

Operationerne foregår sædvanligvis på hospitaler i de større byer. I Somalia kan man få foretaget alle former for omskæring på hospitaler. Kommer man imidlertid væk fra storbyerne, vil det som regel være forestået af gamle "kloge koner", som også har funktionen som jordemoder. Hun får gerne hjælp fra pigens nærmeste ældre kvindelige familiemedlemmer, som for eksempel moderen, moster og måske nabokonen, afhængig af hvor mange det er nødvendigt at være, for at holde pigen i ro under indgrebet.

Piger, som ikke er omskåret endnu, kan ikke overvære indgrebet, hvilket også er årsagen til, at pigerne ikke rigtig er klar over hvad de går ind til, når de ved at de skal omskæres.

Omskæringen på landet sker ofte med en gammel kniv, med et skarpt stykke metal, barberblad eller et glasskår, kan også anvendes i mangel af bedre.

For pigerne gælder det om, at være så tappre som mulig, det vil sige helst undlade at skrige og forsøge at ligge musse-stille. At løbe bort og gemme sig er absolut utænkeligt. Jo bedre pigen tager indgrebet, jo mere prestige, respekt og anerkendelse vil hun vinde.

Indgrebet forgår tit på gulvet, køkkenbordet eller i sengen. Efterfølgende vil pigen få svøbt et stykke stof imellem benene til at standse/opsamle blødningen.

De indgreb, som foregår på hospitaler er som regel under bedøvelse, men det er ikke altid positivt, fordi der synes at være en tendens til, at der bliver fjernet mere, når pigen ligger helt stille.

De fleste overlever, men en del dør - enten af forblødning eller efterfølgende infektion.

Uanset hvilke former der praktiseres i et hvilke som helst land i Verden, vil der ifølge WHO altid være tale om et overgreb.

Omskæring er officielt forbudt i mange afrikanske lande, blandt andet i Tanzania, Ghana og Nigeria - desværre har det i praksis ikke den store betydning. Seneste land til indføring af forbud er Ægypten, som lige er kommet med i år.

I Danmark kan omskæring jævnfør § 245 stk. 7 samt § 246 straffes med 4-6 års fængsel.

På grund af analfabetisme, hovedsagelig blandt kvinderne, er det svært at bekæmpe denne ældgamle tradition. Det er svært at få budskabet ud, når skriftsproget i Somalia for eksempel er så nyt som fra 1973, og radio, tv, internet mv. ikke er særlig udbredt.

Et oplysningsarbejde i form af kampagner er imidlertid i gang i de fleste afrikanske lande - så ændringen er på vej, også i Somalia.


Hvorfor sker det
Ingen forældre ønsker at påføre deres børn ondt, så når omskæring kaldes lemlæstelse, er det udtryk for modstanderens synspunkt - men hvorfor gør man det så?

I de fleste afrikanske lande er der almindeligvis fokus på kvindens frugtbarhed; at hun kan føde børn og på den måde føre slægten videre. Omskæringen er et overgangsritual i hvilket pigen overgår til kvindeverdenen. Hun socialiseres til samfundet, og bliver således klar til et senere giftemål. Samtidig er infibulationen en garanti for, at hun forbliver jomfru, og således bevarer familiens ære, respekt og der af følgende økonomiske status.

Ved omskæringen er hun således sikret accept og respekt fra samfundet og slægten. Dette sikrer hende mulighed for, på et senere tidspunkt at indgå ægteskab, og mulighed for at få sunde børn - målet med selve livet.

En ikke omskåret pige i et almindeligt somalisk miljø risikere at blive udstødt, med hvad deraf følger, og det vil således være en stor psykologisk byrde.

Ofte vil piger, som når en vis alder, dvs. syv til otte år begynde at plage om at blive omskåret, fordi de ved omskæringen vil komme til at indgå i kvindeverdenen og blive en "rigtig pige". Så selv om det ikke er udpræget morsomt at blive omskåret, er det ofte noget, som pigerne vil være stolte af, og gerne vil tale om- inden for kvindeverdenen.

For den første generation af somaliske flygtninge er omskæring af piger en moralsk pligt og en kulturel værdi. De, der er imod enhver form for omskæring, opfattes som modstandere af disse værdier. Unge somaliske kvinder vil som regel gerne acceptere den mildeste form for omskæring - "sunna", som de har tillid til ikke skader deres piger overhovedet. I Holland har man accepteret og legaliseret denne form for omskæring, som foretages på gynækologiske klinikker.


Myterne
Der er talrige myter om hvorfor en kvinde bør omskæres, afhængigt af hvor man spørger. Mange muslimer tror fejlagtigt, at det er et påbudt i Koranen, men det, at en kvinde ikke er i stand til at få orgasme er i følge profeten Muhammad uislamisk, og derfor fordømte han denne praksis. (2)

Få kristne og jøder, uden for Vesten, praktisere også omskæring af piger.

Blandt de flygtninge vi har i Danmark, er det især blandt somaliere at faraonisk omskæring hos kvinder er udbredt. Mange somaliere har svært ved at skelne imellem religion og tradition.

Det er en udbredt opfattelse, at kvinderne ved omskæring vil få lettere ved at styre deres seksualitet, som ellers kan være helt ustyrlig og direkte farlig. Omskæringen er således en beskyttende foranstaltning, som vil holde hende kysk, da den nedsætter hendes seksuelle lyst og dels forhindre at hun løber efter enhver mand, dels sikre at hendes egen mand vil kunne tilfredsstille hendes behov.

Andre mener, at de kvindelige kønsorganer lugter og er uhygiejniske og derfor bør fjernes. Nogle steder mener man, at man ved at undlade omskæring kan risikere at få handicappede eller dødfødte børn, eller at barnet ved fødslen kan få vand i hovedet, hvis det kommer i berøring med klitoris.

Nogle har den opfattelse, at kvinder ved fødslen er tve-kønnede, og det mandlige må derfor fjernes, ellers vil klitoris blive ved med at vokse og vil under en kommende fødsel kunne prikke hul i hovedet på barnet. Endvidere kan man risikere at nedkalde sygdom og død over familien eller at manden kan blive impotent eller at hans kønsorgan ligefrem falder af.....


Konsekvenser for pigerne
Omskæringen har talrige konsekvenser for pigerne. Den mest indlysende er naturligvis, at de vil få svært ved at nyde den seksuelle akt og opnå orgasme. For slet ikke at nævne lidelserne som minder om reel tortur under de første samlejer, samt smerter og komplikationer under menstruation og fødsel. (3)

Nogle af de piger, som er infibuleret kan være op til 20 minutter om at lade vandet, fordi det tilbageblevne urinhul er alt for snævert sammensyet. Ved menstruation ophobes blodet i livmoderen fordi det har svært ved at sive ud. Risikoen for infektion øges, og smerten er naturligvis uundgåelig, og kræver ofte en sygedag eller to. Et problem i skolen og på uddannelsen, som vil vanskeliggøre integrationsmulighederne.

At sidde på en cykel eller en hest er problematisk idet man risikere at beskadige sammensyningen.

En del af pigerne har psykiske symptomer, som minder om dem, man ser hos incestofre. Nogle kan udvikle indlæringsvanskeligheder, stressreaktioner, spiseforstyrelser, angstanfald og depressioner - især når de finder ud af, at de er anderledes end andre danske børn og unge. Alt sammen problemer, som man sjældent vil se i hjemlandet.

Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at det kan være nødvendigt at søge lægehjælp til fjernelse af klumper af arvæv, forbedret afløb til urin og menstruationsblod, behandling af smertefulde områder i forbindelse af overskårne nerver, operationer af åbninger mellem skede og tarm og genåbning af indgangen til skeden, samt behandling af sterilitet, som opstår i forbindelse med underlivsbetændelse.


Omskårne piger på danske døgninstitutioner
Når man, som pædagog, arbejder på en døgninstitution med piger fra de omtalte områder/lande, er det utrolig vigtigt, at vi har et uddybende kendskab til de problematikker, som uvægerligt vil opstå, for stort set alle pigerne i mere eller mindre udpræget grad.

De omskårne piger som lever her i landet, er delt imellem to kulturer, og kan have svært ved at forstå vigtigheden af familiens accept, ære og socialisering generelt i forhold til omskæringen.

Nogle af dem, som var store under omskæringen og derfor tydeligt kan huske den, føler sig svigtet af moderen, som misbrugte deres tillid ved at fastholde dem og indirekte påføre dem en, på det tidspunkt, uforståelig og urimelig smerte.

Endvidere er det afgørende, at vi forstår de bevæggrunde som ligger bag, og ikke fordømmer kulturen ud fra denne enkelte handling. Det er vigtigt, at vi er i stand til at hjælpe dem på en professionel måde, uden at træde ind over deres personlige grænser for blufærdighed.

Det vil nok, i langt de fleste tilfælde, være mest hensynsfuldt over for pigen, at lade en kvindelig medarbejder tale med pigen om eventuelle problemer, såvel fysiske som psykiske, idet omskæring af kvinder endnu er et tabu-emne blandt mændene fra de vedrørende lande.

Endelig bør vi være opmærksomme på den enestående mulighed vi, i kraft af vores arbejde, har for udbredelse af viden om, samt bekæmpelse af omskæring, af disse pigers kommende døtre.


Nedkæmpelse af en kulturel tradition
Danmark har forpligtiget sig til at arbejde for at beskytte børns rettigheder ifølge FN's Børnekonvention. Myndighederne i Danmark må vise initiativ og handlekraft i indsatsen for nedkæmpelse af traditionen af omskæring af piger. Et informationsarbejde i form af massive oplysningskampagner er nødt til at finde sted, det være sig på skoler, via læger, sundhedsplejersker, socialrådgivere, lærere, pædagoger og andre som har en tæt kontakt til kulturen.

Det er imidlertid vigtigt at koncentrere sig om informationen og dialogen med Islams Immaner, således at de kan stå frem og forklare, at der ingen steder i Koranen er påbud om omskæring af kvinder, da det som tidligere nævnt, er svært for specielt somaliere, at skelne imellem religion og tradition.

Endvidere må der gribes fat i de ældste afrikanske kvinder - bedstemødrene - især fra de "øverste" klaner i hirakiet, som nyder stor respekt. Det er ofte dem som presser på for at bevare traditionen, af frygt for at pigerne ikke vil kunne blive gift med en somalisk mand og derved føre slægten videre. Vi må forklare dem det uhensigtsmæssige og unødvendige i omskæringen, samt oplyse om strafferammen, eventuelt allerede ved indrejsen til landet. Det vil kunne bremse den negative sociale arv - hvis de kan acceptere en ændring, er vi godt på vej.

Litteratur

(1) Female Genital Mutilation. Report of WHO Technical working Group.

(2) Naser Khader: Ære og skam.

(3) Haua Hersi Hussein: artikel i "EXIL".