icon_allarticles icon_arrow_down icon_burger icon_checkmark icon_cross icon_download icon_email icon_facebook icon_print icon_search icon_site-switcher
Close

Undersøgelse om udbrændthed

Socialpædagoger deltager i stor undersøgelse af udbrændthed.

  • AF LÆGE MARIANNE BORRITZ OG SOCIOLOG TAGE SØNDERGÅRD KRISTENSEN
  • 19-1999 /

Den første danske undersøgelse om udbrændthed er påbegyndt i år. Den omfatter blandt andet socialpædagoger, der arbejder på døgninstitutioner i et amt. Undersøgelsen gennemføres ved Arbejdsmiljøinstituttet i København og skal strække sig over fem år.

De ansatte inden for socialsektoren og andre sektorer, hvor man arbejder med mennesker, har i mange år efterlyst en undersøgelse om udbrændthed. Man har oplevet, at mange af kollegerne har haft svært ved at bevare motivationen og arbejdsglæden, når de kom lidt op i årene. mange har haft symptomer som for eksempel kronisk træthed, depressioner, hovedpine, trang til gråd, irritabilitet, manglende overskud, højt sygefravær og så videre. Man har også observeret, at mange kolleger har forladt det sociale område og taget andet arbejde eller har måttet gå på førtidspension.

Hvor mærkeligt det end kan lyde, har der i Danmark ikke været gennemført undersøgelser af udbrændthed. Dette til trods for, at vi har en af verdens største offentlige sektorer, hvor netop udbrændthed skulle være et problem (social-, uddannelses- og sundhedssektoren). Vi har med andre ord manglet viden om, hvor omfattende problemet er og om, hvilke grupper der er særlig udsatte. Vi ved heller ikke særlig meget om årsagerne til udbrændthed eller om konsekvenserne på længere sigt.

Dette var baggrunden for, at FTF på vegne af en række fagforbund i 1996 henvendte sig til Arbejdsmiljøinstituttet for at få gennemført en dansk undersøgelse om udbrændthed. Vi var straks positive over for tanken, idet vi i længere tid havde haft planer om at påbegynde undersøgelser om at "Arbejde med mennesker".

Projektet tiltrak sig beslægtede fagforbunds opmærksomhed, her iblandt Socialpædagogernes Landsforbund. Vi ansøgte og fik penge fra Arbejdsmiljørådets Servicecenter (som den gang hed Arbejdsmiljøfondet) til en forundersøgelse, som blev afsluttet i 1998 med en rapport ("Forebyggelse af udbrændthed"). I denne rapport gennemgår vi den internationale forskning om udbrændthed, spørgeskemaer til måling af udbrændthed samt indsatser til forebyggelse af udbrændthed.

Samtidig arbejdede vi med at få en egentlig dansk undersøgelse om udbrændthed sat i gang. det blev til PUMA (Projekt Udbrændthed, Motivation og Arbejdsglæde), som blev påbegyndt i begyndelsen af 1999. Undersøgelsen omfatter ansatte på socialkontorer i en større kommune, ansatte på hospitaler i et amt, ansatte på døgninstitutioner i et amt samt ansatte i et fængsel. På alle disse arbejdspladser er samtlige personalegrupper omfattet, uanset hvor meget man arbejder med klienter, patienter, beboere eller indsatte.

Der er fire hovedformål med PUMA: 1. At undersøge hvor udbredt udbrændthed er og at se, hvilke grupper som specielt er ramt. 2. At undersøge årsager til udbrændthed. 3. At undersøge konsekvenserne af udbændthed på længere sigt. 4. At sudere effekten af foranstaltninger imod udbrændthed med henblik på fremtidig forebyggelse.

Puma løber over i alt fem år. De ansatte - knap 2.000 - på de deltagende arbejdspladser skal udfylde et spørgeskema tre gange: ved undersøgelsens start (det vil sige i år), efter 2 1/2 år og efter 5 år. Efter at de første resultater er i hus, vil vi give tilbagemeldinger til de deltagende arbejdspladser. På dette grundlag kan man lokalt diskutere, om man vil iværksætte foranstaltninger med henblik på at forebygge og reducere udbrændthed. PUMA vil her kunne bruges til at evaluere effekterne af disse foranstaltninger.

Vi har mødt en enorm velvilje og entusiasme på de deltagende arbejdspladser, - både blandt de ansatte og hos arbejdsgiverne. Vi kan allerede nu se, at svarprocenten ser ud til at blive højere, end vi havde ventet, hvilket jo er glædeligt. Vores eneste problem har været, at vi har haft lidt svært ved at få forskningsstøtte til vores projekt. Det er mærkeligt i betragtning af, at dette som nævnt er den første danske undersøgelse på området. Heldigvis er det lykkedes at få støtte fra Arbejdstilsynet og fra Arbejdsmiljørådets Servicecenter (hele to gange). Vi vil fortsætte med at søge midler fra mange kilder for at kunne gennemføre det omfattende og langvarige projekt.

Henvendelse om PUMA kan ske til projektets daglige leder: Marianne Borritz, Arbejdsmiljøinstituttet, Lersø Parkalle 105, 2100 København Ø. Tlf. 39 16 52 87, e-mail: mb@ami.dk