icon_allarticles icon_arrow_down icon_burger icon_checkmark icon_cross icon_download icon_email icon_facebook icon_print icon_search icon_site-switcher
Close
Nyr fra SLA

Forlænget aktivering og farvel til servicejobs

To lovforslag blev fremsat den 29. januar. De kan begge få betydning for ledige - med virkning fra 1. marts. Det ene vil give ledige medlemmer mulighed for supplerende aktivering. Det andet gælder afskaffelsen af servicejobs og dermed en mulighed mindre for ledige over 48 år.

  • Af Ulla Lund, konsulent i a-kassens forsikringssekretariat
  • 04-2002 /

Ledige, som ikke har været i aktivering i 75 procent af tiden i aktivperioden, som man ifølge loven har krav på, kan ifølge et nyt lovforslag få supplerende aktiveringstilbud. Det forventes, at lovforslaget bliver vedtaget, så det kan træde i kraft med virkning fra den 1. marts 2002.

Tilbudsmulighederne er de samme som i aktivperioden: Uddannelse, jobtræning, arbejdspraktik m.v. Ydelsen er også den samme.

Hvis du er overgået til aktivperioden i 1999 og din aktivperiode udløber i 2002, er det måske en mulighed for dig. Du skal fortsat være medlem af a-kassen, tilmeldt Arbejdsformidlingen, AF og til rådighed for arbejdsmarkedet.

Hvis du er interesseret, skal du henvende dig til AF inden der er gået tre måneder efter dagpengeretten er udløbet. Kontakt eventuelt din lokale a-kasse for nærmere information.

Bemærk: Medlemmer over 60 år vil ifølge forslaget ikke få ret til supplerende aktiveringstilbud.


Væk med servicejobs
Det andet lovforslag vil afskaffe servicejobs fra den 1. marts 2002. Ordningen blev indført med virkning fra 1. januar 2000, i første omgang i en forsøgsperiode på to år. Formålet var at fremme beskæftigelsesmulighederne for medlemmer over 48 år med mere end 1,5 års ledighed bag sig, og at hæve det offentlige serviceniveau. Især på områder for pasning, pleje og omsorg. Den offentlige arbejdsgiver fik et tilskud på 100.000 for hver oprettet helårsstilling under ordningen.

Fra 1. januar 2001 kunne ansatte i et servicejob også optjene ny dagpengeret gennem ordningen.

Regeringen skønner, at der i en situation med mangel på arbejdskraft, ikke er behov for en sådan tilskudsordning. Endvidere har der været en begrænset udnyttelse af ordningen. Der har i forsøgsperioden været oprettet 3528 servicejobs. 2.778 af disse jobs var besat ved årsskiftet.

De medlemmer, som er påbegyndt et servicejob, kan ifølge lovforslaget fortsætte efter de gældende regler. Det gælder også for ansættelsesforhold, hvor der er bevilget tilskud inden den 1. marts 2002.

Servicejobs har været et redskab, som heller ikke af SLA er blevet udnyttet i særlig høj grad. Der er i øjeblikket 17 SLA-kassemedlemmer i servicejobs. Vi har dog ment, at ordningen har været en mulighed for de mere modne medlemmer til at komme ind på en arbejdsplads, når nu parolen om det grå guld ikke rigtigt er slået igennem hos arbejdsgiverne. Der er ikke ligefrem udsigt til i det politiske landskab, at der vil ske højnelse af serviceniveauet inden for det socialpædagogiske område eller udvidelse af antallet af ordinært ansatte inden for de offentlige område i det hele taget.

For de SL- medlemmer af a-kassen, der er over 48 år, betyder lovforslaget derfor, at en mulighed bortfalder.