icon_allarticles icon_arrow_down icon_burger icon_checkmark icon_cross icon_download icon_email icon_facebook icon_print icon_search icon_site-switcher
Close

SLA afviser at blive tvaerfaglig

Nye discount arbejdsløshedskasser lægger pres på de etablerede a-kasser. Men SLA vil fastholde profilen som en fagligt forankret a-kasse, sagde formanden Kaj Frederiksen på delegeretmødet i Nyborg

  • Af Kurt Ladefoged
  • 22-2002 /

Den nyligt vedtagne lov, der åbner op for at etablere tværfaglige arbejdsløshedskasser, har allerede skabt panik i flere forbund og a-kasser. Det er nu muligt at konkurrere på simple a-kasseforsikringer både blandt nye og gamle a-kasser, og den første tværfaglige a-kasse er allerede etableret.

- Jeg vil imidlertid opfordre til, at man slår koldt vand i blodet og tænker sig om inden panikken breder sig, sagde formanden for Socialpædagogernes Landsdækkende Arbejdsløshedskasse, forbundskasserer Kaj Frederiksen i sin beretning på delegeretmødet i Nyborg den 21. oktober.

- SL har en meget trofast og loyal medlemsskare, og vi har heldigvis fortsat et solidt tag i de nyuddannede pædagoger, der melder sig ind efter endt uddannelse.

- Men vi skal ikke glæde os for længe. Vi vil også blive ramt af den øgede konkurrence og de mange spørgsmål, som de nye årgange på arbejdsmarkedet stiller ved den etablerede fagbevægelse og vores a-kasser.

- Men konkurrencen vil først ramme de forbund, der organiserer medlemmer med en løsere tilknytning til faget og en svagere faglig identitet. På det pædagogiske område vil det først og fremmest være PMF, sagde Kaj Frederiksen.

Det betyder, at SLA har tid til at ruste sig til den kommende udfordring og arbejde på at skabe så effektiv en administration som muligt, fortsatte han

- Dermed kan vi udnytte det, der er vores konkurrencemæssige fordel, nemlig at drive en a-kasse med tæt tilknytning til det faglige arbejde.


Kan gå på rov
Regeringens lovkompleks indeholder også en mulighed for, at de fagligt afgrænsede a-kasser kan udvide deres faglige område. Sagt på anden måde, at de kan gå på rov hos hinanden.

- En sådan konkurrence kan være med til at give medlemmerne reelle valgmuligheder. Og det kan da være sundt, at a-kasser og fagforeninger presses til at lære det bedste af hinanden.

- Men øget konkurrence fører ikke i sig selv til bedre a-kasser. Hvis fokus ensidigt sættes på prisen, kan der ske det modsatte. Vi ønsker, at kontingentkronerne udnyttes så effektivt som muligt, men vi ikke med på discount-konceptet, fastslog Kaj Frederiksen.

Udfordringerne fra de tværfaglige a-kasser prægede også den efterfølgende debat. Flere delegerede opfordrede SL:A til at følge udviklingen nøje og være beredt, hvis udvikling accelerer i en uventet retning.

Amtskredsformand Susanne Døssing, SL Fyn, fandt, at det måske burde overvejes, om et fornyet LO kunne etablere en tværfaglig a-kasse.

- Det kunne give både os og LO et godt image som fornyere. Jeg er enig i, at vi ikke skal handle i panik. Men derfor kan vi jo godt gøre os nogle overvejelser - måske ved at nedsætte et udvalg, der ser på fordele og ulemper ved en tværfaglig a-kasse.

- Det vil være godt, at være beredt, hvis det pludselig skulle gå stærkt, sagde Susanne Døssing.

Kaj Frederiksen fandt ikke, at det vil være nogen særlig tilskyndelse for SL at gå ind i en stor tværfaglig a-kasse i LO-regi:

- Vores a-kasse er i forvejen blandt de billigste i LO. Så jeg har svært ved at se den økonomisk fordel ved en sammenlægning. Men et teknisk samarbejde kan selvfølgelig komme på tale. Jeg vil imidlertid endnu engang slå fast, at vores styrke og vores argumenter for selv at drive en a-kasse er den faglige tilknytning. Hvis vi kun ser på det forsikringsmæssige, ville vi stå dårligt, sagde Kaj Frederiksen.