icon_allarticles icon_arrow_down icon_burger icon_checkmark icon_cross icon_download icon_email icon_facebook icon_print icon_search icon_site-switcher
Close

En modig bog om forældrenetværk i praksis

Kjeld Pedersen har med bogen "Forældrenetværk i praksis" stillet sig en umulig opgave: at beskrive og teoretisere egne erfaringer med dannelse af netværk af forældre til problematiske unge.

  • Af Jes Jørgensen, Pædagogisk konsulent i Fritids- og Kulturforvaltningen i Århus
  • 20-2003 /

Kort fortalt handler bogen om, hvordan det lykkedes at skabe et forældrenetværk i Fakse Kommune. Forældrenetværket påtog sig den opgave at gribe ind over for en begyndende marginalisering af deres teenagebørn. I stedet for at sætte direkte ind overfor de unge fandt den socialpædagogiske indsats sted gennem deres forældre.

Bogen er inddelt i tre kapitler: Det første kapitel beskriver historie og forløb, hvor vi kommer så tæt på dialogen ved forældresamtalerne og gruppemøderne, at duften af kaffe og småkager breder sig. I det andet kapitel reflekteres der over udviklingen af socialt gruppe- og netværksarbejde med beskrivelser af pointer og pædagogiske anvisninger og det nødvendige samspil i de kommunale systemer. Til sidst rundes der i tredje kapitel af med at relatere netværksdannelsen og forløbet til teorierne om empowerment

m.v. Bogen bindes sammen af de tre forfattere gennem en fælles social indignation og tesen om, at viden forpligter.

Styrken i bogen ligger i udgangspunktet, at det rent faktisk lykkes at vende en negativ udvikling for en gruppe unge, der meget vel kunne have bragt sig udover de normale sikkerhedsnet. Det fortjener også respekt at søge at relatere erfaringerne til et teoretisk fundament, der desværre kammer lidt over undervejs. Det bliver for meget med fodnoterne i 2. kapitel og intentionerne om teoretisk gennemskuelighed bliver til biksemad og det er svært at se, hvad der er inspiration fra teoretikere og det egentlige teoretiske fundament. Og det er ærgerligt, fordi de praktiske erfaringer, som Kjeld Pedersen på loyal vis har indhøstet, systematiseret og formidler gennem bogen, kan sagtens stå alene og behøver ikke teoretiske styrkemarkører og fodnoter.

Bogen er skrevet som inspiration til praksis og kan med sin opbygning også bruges som en håndbog for praktikere for eksempel for opsøgende socialpædagoger og klubfolk, der arbejder i den målrettede forebyggende indsats, hvor samspillet med forældrene er afgørende. Med sine pointer og læresætninger giver bogen samtidig næring til faglig kollegial dialog, der måske kan udvikle sig til dialog og dannelse af netværk med berørte forældre. Rundt omkring i kommunerne er der nok at tage fat på og det er ikke kun i Fakse at unge samles om hærværk, rusmidler og kriminalitet samtidig med at de fjerner sig fra jævnaldrende og inkluderende sociale fællesskaber.

Det er modigt af de unge og deres forældre igen at blive sat i en udsat position med det tørre, men plettede vasketøj omkring sig. Det er også modigt, at praktikeren og ungdomskonsulenten Kjeld Pedersen udstiller sine pædagogiske teser og kaster sig ud i beskrivelsen af de personlige og faglige erfaringer, selv med støtte fra formidleren og journalisten Eva Tverskov og den vedholdende og stædige lektor Niels Rosendal Jensen. Det kunne ønskes, at vi var flere klub- og socialpædagoger, der havde det samme mod og stillede os til faglig disposition.


Forældrenetværk i praksis - empowerment og socialt gruppearbejde Af Kjeld Pedersen, Eva Tverskov og Niels Rosendal Jensen, Systime Akademic 2003. 154 sider. Pris 245 kr.