icon_allarticles icon_arrow_down icon_burger icon_checkmark icon_cross icon_download icon_email icon_facebook icon_print icon_search icon_site-switcher
Close
Kogebog

Nu giver maden mening

På mange botilbud taler man om ernæring – på Lionslund syd for København har man gjort ved det.

Som tidligere beskrevet i Socialpædagogen har bostedet med støtte fra SL og BUPL’s Udviklingsfond gennemført et  ernæringsprojekt,  hvor  stedets madkultur er blevet endevendt.

Det har nu resulteret i en kombineret koge- og logbog, hvor opskrifter og erfaringer fra projektet blandes til glæde for andre botilbud.

Når mad giver mening – Yndlingsretter og anekdoter fra et bosted for psykisk udviklingshandicappede, lyder bogens fulde titel. Den er skrevet af to socialpædagogerne fra Lions-lund, Pia Hajrsø Mortensen og Grethe Mai Lehnshøj Søberg, mens kokken, ernærings- og maddebattøren Katrine Klinken har stået for opskrifterne i samarbejde med beboerne.

Da projektet startede, fik Lionslund en diætist til at gennemgå menukortet. Det viste sig, at beboerne 228 dage om året fik hyggemad og kage. Og det blev særlig problematisk, da der flyttede en beboer ind med sukkersyge. Da man fra personalets side ikke ville gribe til forbud, men bevare det åbne køkken, så var der ikke andet at gøre end at gøre indholdet og madlavningen sundere.

Inspireret af en cd, hvor personale og beboere synger sammen, og som var rasende populær blandt beboerne, kom ideen med en kogebog, hvor beboernes selv medvirker, og hvor deres egne yndlingsretter har fået en fedtsugning  og  et  tilskud  af  grønt  og sundt, mens motionsvanerne er blevet opgraderet.

Omdrejningspunktet i projektet har været praksisfællesskaber, der baserer sig på, at læring er noget, der sker i samspil med andre. Med andre ord: For at det battede noget, skulle beboerne ind og være med på ideen og med til at drive arbejdet fremad.

– Titlen på bogen hentyder til, hvilken retning, vi valgte se. Det skulle være meningsfuldt at ændre kostvaner. Motivationen skulle findes et sted, hvor den enkelte kunne føle sig værdsat og hørt, og hvor der blev taget udgangspunkt i netop dennes forståelse af, hvornår noget gav mening. Samtidig var det vigtigt for os, at vi var sammen om processen. At det var sjovt, og at vi stod lige i forhold til at lære nye måder at leve sundt på, skriver de to forfattere i forordet til bogen.

Når mad giver mening. Af Pia Hjarsø Mortensen og Grethe Mail Lehnshøj Søberg. Opskrifter ved Katrine Klinken. Udkommet på Hans Reitzels Forlag, Socialpædagogisk Bibliotek. 160 sider, 298 kroner.

Denne artikel er en del af temaet/temaerne: Voksenhandicap­området, Botilbud, Teori og metode