icon_allarticles icon_arrow_down icon_burger icon_checkmark icon_cross icon_download icon_email icon_facebook icon_print icon_search icon_site-switcher
Close
Bogomtale

De voksne børn

Af Inger Thorman

De findes i misbrugsfamilierne og i familer med psykisk syge forældre – de voksne børn, de usynlige børn. De børn, der ikke blot klarer sig selv, men også tager sig af de voksne og deres søskende. De tilpasser sig og deres egne behov – de bliver undertrykt og tilsidesat. De vokser op uden barndom, og det gør det senere i livet til en svær og smertefuld proces at give slip på den kontrol, som har været hele livsgrundlaget. Inge Thormann er psykolog og har sine mange år på Skodsborg Observations- og Behandlingshjem mødt mange af disse voksne børn, og i bogen fortæller fire af dem indgående om deres vidt forskellige historier, der har det til fælles, at de har været udsat for omsorgssvigt i voldsom grad - og et eller andet sted inde i sig selv har fundet modstandskraft og har udvist resiliens over for den. Til de fire historier knytter forfatteren viden og forskning, teori og metode – og formålet er at give de voksne børn og deres hjælpere troen på redskaberne til at finde en vej til et liv, der tør slippe det indre barn fri.  De havde barndom, hvor de voksne omkring dem meldte sig ud – nu handler det for de professionelle om at melde sig ind i deres liv, som Per Schultz Jørgensen skriver i sit forord.

Udkommet på Hans Reitzels Forlag. 214 sider. 275 kroner.

Denne artikel er en del af temaet/temaerne: Fagbøger, Børn og unge