icon_allarticles icon_arrow_down icon_burger icon_checkmark icon_cross icon_download icon_email icon_facebook icon_print icon_search icon_site-switcher
Close
Bogomtale

Fokus på relationer

  • Redigeret af Jens Nielsen
  • 13-2009 /

Af Susanne Broeng (red.)

'Psykiatri i praksis' - sådan lyder undertitlen på denne bog, der blandt andet henvender sig til socialpædagoger og andre socialarbejdere, der arbejder i psykiatrien. Udgangspunktet er relationens betydning for menneskelig udvikling og de krav, arbejdet med relationer stiller til fagpersonerne: De skal kunne sætte teoretisk viden og faglige metoder i baggrunden og rette al opmærksomhed mod kontakten og forstå den andens hensigter - uden at give slip på sig selv. Det er hele grundlaget for den psykisk syges heling og recovery-proces, fordi den gode relation mellem for eksempel den psykisk syge og en socialpædagog kan bane vejen for flere, vitale relationer med familie og netværk. Redaktøren af bogen er selv familie- og psykoterapeut og direktør for det skandinaviske Kempler Institut, og bogen har bidrag af såvel andre terapeuter som speciallæger og sygeplejersker. Den anbefaler sig selv som en introduktion til selve det relationelle arbejde - og den kunne meget vel bruges på arbejdspladser, hvor man på tværs af faggrupperne ønsker at få større vægt på udviklingsperspektivet i arbejdet med de psykisk syge og deres pårørende.

Udkommet på Hans Reitzels Forlag. 239 sider, 298 kroner.

Denne artikel er en del af temaet/temaerne: Psykiatriområdet, Fagbøger