icon_allarticles icon_arrow_down icon_burger icon_checkmark icon_cross icon_download icon_email icon_facebook icon_print icon_search icon_site-switcher
Close
Bogomtale

Omsorg for anbragte børn og unge

  • Redigeret af Jens Nielsen
  • 13-2009 /

Af Tina Egelund og Turf Böcker­Jaobsen

Dan Turèll holdt af hverdagen.

Om han også ville have holdt af hverdagen som anbragt born eller ung på en døgninstitution, vides ikke, men i denne bog ville han have kunnet få et intenst indblik i hverdagslivet på ni forskellige døgninstitutioner: børnehjem, behandlingshjem, opholdssteder og sikrede institutioner. På dem alle står omsorg

som det helt centrale – men omsorg betyder noget helt forskelligt på de forskellige institutioner. Eller rettere: Begrebet omsorg praktiseres helt forskelligt. Det betyder imidlertid ikke, lyder forfatterens pointe, at der ikke er ligheder, eller hovedlinjer på tværs af institutionerne, som siger noget om, hvad der grundliggende skal til for

at yde omsorg. Et centralt budskab i bogen er også, at det ikke giver mening at dyrke yderpunkterne i forventninger til døgninstitutioner – at de enten er den salomoniske løsning på alle problemer i forhold til børn og unge, eller at de slet intet har at byde på. De kan netop noget meget forskelligt i forhold til den gruppe af børn og unge, de har med at gøre. Og netop lighederne og fællestrækkene på den ene side og forskelligheden og variationen på den anden er styrken: Diversiteten i den praksis, forfatterne har observeret, bærer både muligheder og begrænsninger.

Udkommet på Akademisk Forlag. 216 sider, 269 kroner.

Denne artikel er en del af temaet/temaerne: Fagbøger, Børn og unge