icon_allarticles icon_arrow_down icon_burger icon_checkmark icon_cross icon_download icon_email icon_facebook icon_print icon_search icon_site-switcher
Close
Bogomtale

Psykologiske perspektiver på intervention

  • Redigeret af Jens Nielsen
  • 13-2009 /

Af Kirsten Bro, Ole Løw og Jørgen Svanholt (red.)

Hvad sker der, når man bryder ind i et andet menneskes liv? Hvad sker der, når man griber ind over for 13-årige Jens, hvis forældre og lærere ikke ved, hvad man skal stille op? Denne case er det konkrete eksempel i en bog, der stiller skarpt på sammenhængen mellem forståelse og forandring – og dermed på, hvordan man som den, der intervenerer, kan udvikle sin egen praksis? Casen om Jens bliver belyst fra en række forskellige tilgange til selve det, at intervenere – fra det neuropsykologiske over det løsningsfokuserede perspektiv til det narrative perspektiv. Svarene er mange og forskellige, og i bogens afsluttende opsamling rejser redaktørerne en række spørgsmål – og overlader besvarelsen til læseren. Ok, det er tungt stof, men case-historien gør det muligt at binde teorierne an til hverdagen – og den muliggør også en samtale med forskellige faggrupper, der måske som udgangspunkt vil have hver sin tilgang til Jens.

Udkommet på Dansk Psykologisk Forlag. 356 sider, 358 kroner.

Denne artikel er en del af temaet/temaerne: Psykiatriområdet, Fagbøger, Socialpædagogisk praksis