icon_allarticles icon_arrow_down icon_burger icon_checkmark icon_cross icon_download icon_email icon_facebook icon_print icon_search icon_site-switcher
Close
Bogomtale

Uddannelse i spænding

  • Redigeret af Lone Marie Pedersen
  • 25-2010 /

Af Thomas Aastrup Rømer

Forlaget præsenterer denne bog som ‘på en gang en faglig solid og original gennemgang og kobling af nogle centrale pædagogiske-filosofiske forfatterskaber samt en provokerende indspark i den uddannelsespolitiske debat’. Forfatteren er lektor ved i pædagogisk filosofi ved DPU, Aarhus Universitet, og han modtog i 2010 den ærefulde Holger Prisen, der er opkaldt efter dansk pædagogiks nestor, Holger Henriksen, og begrundelsen fra priskomiteens side var, at forfatteren ‘mestrer noget så sjældent som at tænke, tale og skrive smukt om pædagogik, filosofi og didaktik. Prismodtageren går lige i flæsket på pædagogisk instrumentalisme, og så tager han modigt kampen op mod det, han kalder de pædagogiske monarkier og den anonyme magt i uddannelsesverdenen’. I denne bog beskrives uddannelsesprocesser med nye ord som mylder, opmærksomhed, forfald, åbenhjertighed, påmindelse, spænding og ryk. Bogen er et opgør med alle forsøg på at reducere uddannelse til funktionelle og kausale processer. Bogen igennem bliver såvel nyere som ældre filosoffers ideer præsenteret, blandt andet Aristoteles, Rosseau og Hannah Arendt.


‘Uddannelse i spænding – åbenhjertighedens, påmindelsens og tilsynekomstens pædagogik’, udkommet på forlaget Klim. 230 sider. 269 kr.

Denne artikel er en del af temaet/temaerne: Uddannelse