icon_allarticles icon_arrow_down icon_burger icon_checkmark icon_cross icon_download icon_email icon_facebook icon_print icon_search icon_site-switcher
Close
Familieplejere

Familieplejere på Bornholm ikke opsagt alligevel

f:nyt - På Bornholm fik 17 familieplejere først et brev, der ophævede deres kontrakt og tilbød dem en ny med dårligere løn. Efter et møde med Socialpædagogerne har regionskommunen truk-ket opsigelserne tilbage og i stedet indkaldt de 17 til et opfølgningsmøde

  • Af Jens Nielsen
  • 11-2010 /

De var vrede. Meget vrede. Over at blive sat ned i løn på trods af – eller rettere: på grund af – veludført arbejde. De var vrede over den måde, det var sket på. Og over den måde de lokale politikere omtalte deres arbejde på.

De bornholmske familieplejere var oprørte, efter at 17 af dem pr brev fik at vide, at deres  kontrakt var ophævet, at de nu havde en uge til at acceptere en ny – vel mærke med en markant lavere løn. Det drejede om et eller to vederlag – dvs. 3.600-7.200 kr. mindre om måneden. Årsagen blev i brevet angivet til at være, at det regionskommunale BørneCenter Bornholm ved en gennemgang af sagerne fandt, at der i de 17 sager ‘i den seneste tid har været en udvikling hos barnet, der reducerer de opgaver, der skal løses’.

Men andre ord: Familieplejerne havde gjort deres arbejde godt – og derfor skulle lønnen sættes ned.

Ydermere fik de 17 familieplejere som nævnt kun en uge til at acceptere den nye kontrakt, og da sagen blev omtalt i de lokale medier, følte de sig nedladende omtalt af de lokale politikere.

Derfor inviterede Socialpædagogernes Kreds Bornholm alle øens familieplejere til et møde onsdag i denne uge. 28 familie plejere dukkede op, og der var enighed om at stå sammen i forhold til regionskommunen.

Positivt møderesultat

Samtidig kunne kredsformand Niels Jørgensen så fortælle de fremmødte, at han sammen en af forbundets jurister torsdag eftermiddag skulle have et møde med regionskommunen om de af familieplejerne, der var organiseret hos Socialpædagogerne. På mødet ville Niels Jørgensen insistere på en generel drøftelse af situationen, på at opsigelserne blev trukket tilbage, samt at der blev indledt konkrete og individuelle forhandlinger med plejeforældrene.

Og sådan blev det:

– Mødets udfald blev, at plejeforældrene i næste uge vil modtage et brev fra BCB/ Familieplejen Bornholm, hvori det fremgår, at de kan se bort fra det brev de har modtaget den 23. april om ændring af plejevederlag og opsigelse af deres  kontrakt samt, at de vil blive indkaldt til et opfølgningsmøde mellem dem, sagsbehandler og Familieplejen Bornholm, fortæller Niels Jørgensen.

Opfølgningsmøder er den normale procedure i samarbejdet mellem parterne, hvor plejebarnets situation og plejeopgavens omfang drøftes, og hvor Plejekontraktens indhold vurderes, herunder vederlaget.

Ikke overraskende er Niels Jørgensen ganske tilfreds med resultatet af mødet – men også med den enighed, der var blandt familieplejerne:

– Jeg er glad for, at plejeforældrene i denne alvorlige situation stod sammen og krævede en ordentlig behandling, og at de nu får mulighed for at komme til orde.

BCB og Familieplejen Born-holm har med denne beslutning genoprettet et fornuftigt samarbejde med plejeforældrene, og det er jeg meget tilfreds med, siger han.

Denne artikel er en del af temaet/temaerne: Familiepleje, Børn og unge