icon_allarticles icon_arrow_down icon_burger icon_checkmark icon_cross icon_download icon_email icon_facebook icon_print icon_search icon_site-switcher
Close
Kommentar

En fair løsning på krisen – ja tak!

Der er ingen nemme snuptagsløsninger på den økonomiske krise, vi står midt i. Vi er alle nødt til at gøre en indsats

  • Af Kirsten Nissen, forbundsformand
  • 11-2010 /

For kort tiden siden kom S og SF med et fælles udspil til, hvordan vi møder og klarer den økonomiske krise. En konstruktiv og konkret pakke fuld af forslag.

De to partier lægger i deres forslag, som de kalder Fair Løsning, op til, at vi skal arbejde os ud af krisen. Og ikke spare os ud af krisen, sådan som regeringen lægger op til. Det synes jeg er sund logik. Det kræver jo bare et hastigt blik på kommunerne og deres virkelighed lige nu for at overbevise sig om, hvad regeringens spareplan har af konsekvenser. Som det er lige nu, er kommunerne godt på vej til at udhule den velfærd, vi har brugt årtier på at opbygge. På det store fællesmøde i Fredericia den 20. maj valgte vi sammen med 10 andre forbund at vise vores bekymring for og vrede over konsekvenserne af regeringens nulvækst-strategi og bebudede nedskæringer. Så vi er enige med de to partier i, at vejen ud af krisen går via en aktiv, fælles indsats og ikke ved at udsulte velfærdsområderne med hovedløse nedskæringer.

S og SF lægger op til, at kommunerne skal have løsnet deres økonomiske spændetrøje: Kommunekassernes skal tilføres 12 milliarder kroner, og samtidig skal det grundlæggende serviceniveau sikres, og der skal være fuld finansiering af alle nye velfærdsinitiativer fra Folketinget. Til gengæld skal kommunerne gennemføre regelforenk-linger og afbureaukratisering. S og SF vil sætte gang i hjulene ved at fremrykke offentlige investeringer for 5 milliarder kroner i 2010 og 10 milliarder i 2011. Vi har længe peget på, at der er et betydeligt efterslæb på de offentlige investeringer, og at det derfor vil give god mening at sætte hænder i gang på det område. Vores botilbudsundersøgelse viser jo med al ønskelig tydelighed, at det i hvert fald er et område med plads til forbedringer.

Regeringspartierne var ikke sene til at kritisere Fair Løsning. ‘Hvor skal alle pengene komme fra’, spurgte de. Men det begavede ved forslaget fra oppositionen er netop, at der er tænkt på den langsigtede holdbarhed. Som S og SF skriver i indledningen, så skal vi alle være indstillet på at være med til at løfte opgaven med at få os gennem den økonomiske krise. De lægger op til, at vi alle skal arbejde en time mere om ugen – eller 12 minutter om dagen. Det er et fornuftigt og fremadrettet forslag, der sammen med de andre forslag i Fair Løsning skal skaffe de mellem 40 og 45 nødvendige milliarder til den slunkne danske statskasse. Forslaget om en forøgelse af arbejdstiden skal naturligvis ske efter forhandlinger med fagbevægelsen. For at sikre holdbarheden vil partierne indkalde til en trepartsdrøftelse af udfordringerne. Det har tidligere vist sig som en god og stabil løsning – og det vil det også i dette tilfælde, tror jeg.

Der er ingen nemme snuptagsløsninger på den økonomiske krise, vi står midt i. Vi er alle nødt til at gøre en indsats. Og med oppositionens ansvarlige og fremadrettede forslag som vejviser er vi godt på vej. Fagbevægelsen er blevet hørt, og har sagt ja tak til fair løsninger.

Denne artikel er en del af temaet/temaerne: Debat