icon_allarticles icon_arrow_down icon_burger icon_checkmark icon_cross icon_download icon_email icon_facebook icon_print icon_search icon_site-switcher
Close
Kommunal økonomi

Udgifterne på specialområdet stiger ikke mest

Det er blevet sagt igen og igen: Udgifterne på det specialiserede sociale område bare stiger og stiger, og er hovedårsagen til, at kommunernes økonomi hænger i laser

  • Af Jens Nielsen
  • 11-2010 /

Men selvom det er rigtigt, at udgifterne på området steg med 8,4 procent fra 2008 til 2009, så er det ikke det område blandt de kommunale serviceområder, der havde den største stigning i perioden. Den tvivlsomme ære tilfalder i stedet ældre- og sundhedsområdet. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

- Så kan vi måske begynde at tale om noget andet end at det sociale område er gøgeungen, der skubber de andre kerneområder ud over kanten, siger Socialpædagogernes formand I en kommentar til tallene.

Danmarks Statistik påviser i opgørelsen, at der er udgiftsstigninger på stort set samtlige områder, og at stigningerne på det specialiserede sociale område ligger der gennemsnittet.

Der er udgiftsstigninger både på administration, ældreområdet, skoler og på sundhed. Kommunernes samlede nettodriftsudgifter er steget 8,6 procent siden 2008.

Vi har alt for længe måttet lægge øre til KL og kommunernes beklagelser over, at udgifterne til det specialiserede sociale området alene var det det, der udhulede kommunekasserne. Det viser sig faktisk, at udgiftsstigningerne på det særlige sociale område ligger under gennemsnittet for samtlige områder. Men måske kan vi nu begynde at tale om noget andet end hvordan man ensidigt sparer på det specialiserede område siger Kirsten Nissen.

Hun peger på, at KL og regeringen ved samtlige områder, og at flere lejligheder har påpeget det urimelige i, at udgifterne til det særlige sociale unområde stiger, når der ikke er et stigende antal ‘kunder i butikken’.

Socialpædagogerne har for nyligt sammenkørt alle indberetninger og har påvist, at der i hvert fald på børne- og unge området er betydelige stigninger i antallet af berørte borgere.

 – Og det undrer mig rent ud sagt, at der ikke er større interesse i at få kortlagt det her område. Vi har længe peget på, at det er bydende nødvendigt at ændre finansieringen sådan, at kommunerne ikke skal lade økonomien få forrang over fagligheden når de sagsbehandler. Og første væsentlige skridt i den retning må da være en grundig og saglig kortlægning af området, siger Kirsten Nissen.

Denne artikel er en del af temaet/temaerne: Socialpolitik