icon_allarticles icon_arrow_down icon_burger icon_checkmark icon_cross icon_download icon_email icon_facebook icon_print icon_search icon_site-switcher
Close
Bogomtale

Handicapperspektiv

  • Redigeret af Lone Marie Pedersen
  • 25-2011 /

Redigeret af Servicestyrelsen

Hvor er handicapområdet på vej hen?

I en ny udgivelse ser Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri nærmere på tendenser, ideer og tiltag, der tegner sig i horisonten. På bagsiden af bogen skriver Servicestyrelsen, der udgiver bogen: Både nationalt og internationalt er handicapområdet i bevægelse.

Nye perspektiver knopskyder, og nogle udvikler sig og rykker fundamentalt ved vores måde at forstå handicapområdet på. Disse nye strømninger indbyder til at reflektere over de tankesæt og den praksis, der findes i dag. Hvad kan vi gøre anderledes? Hvor går udviklingen hen? Hvilke ideer og vidensformationer tegner områdets fremtid. Intentionen med bogen er at kvalificere handicapområdet ved at styrke bevidstheden om fremtiden og synliggøre den betydning i nuet. Bogen er inddelt i to dele. Første del beskæftiger sig med innovative nybrud set fra kommunens side, mens anden del fokuserer på handicapbevægelsens perspektiv.


 

 

Denne artikel er en del af temaet/temaerne: Socialpolitik, Fagbøger, Socialpædagogisk praksis