icon_allarticles icon_arrow_down icon_burger icon_checkmark icon_cross icon_download icon_email icon_facebook icon_print icon_search icon_site-switcher
Close
Kommentar

Godt nytår

Jeg ser frem mod 2012 og glæder mig til sammen med medlemmer, kolleger og tillidsrepræsentanter at bruge vores socialpædagogiske faglighed til at holde socialpolitikken på sporet

  • Af Benny Andersen, forbundsformand
  • 26-2011 /

2011 har været et spændende og indholdsrigt år for Socialpædagogerne. Både på de eksterne og interne linjer har vi haft mange jern i ilden og fået sat os vores aftryk.  

Da jeg blev valgt som formand besluttede jeg at prioritere at komme ud på de socialpædagogiske arbejdspladser. Både for at komme i en-til-en-dialog med medlemmerne, og for at blive opdateret på, hvad der sker. Det har bragt mig mange gode oplevelser fra meget forskellige arbejdspladser i løbet af året. Vi fortsætter med arbejdspladsbesøgene i det nye år, så sig til, hvis din arbejdsplads har lyst og overskud til et besøg.

2011 har også budt på mange møder med vores dygtige tillidsrepræsentanter. Det gør altid et stort indtryk på mig, når jeg møder vores stærke net af TR’er, som lægger en enorm indsats i at skabe bedre arbejdsforhold for deres kolleger. Det er i det hele taget en fornøjelse at komme rundt. Overalt møder jeg dygtige, engagerede, nærværende og ansvarsfulde kolleger og medlemmer, der ‘kan deres kram’, for at sige det med et lån fra vores medlemskampagne.  

Men året har også budt på udfordringer for det specialiserede sociale område. Det er åbenlyst for enhver, at landets kommuner er ude i en hidtil uset økonomisk opbremsning. Hensynet til økonomien fylder mere og mere, når kommunerne beslutter, hvilken hjælp og støtte en handicappet borger eller en socialt udsat familie kan få. Der lukkes rigtigt mange døgninstitutioner og specialiserede tilbud rundt omkring i kommunerne. En udvikling, hvor det er vigtigt, at vi sørger for, at kvalitet og faglighed er det bærende.  

Derfor er jeg også glad for at kunne konstatere, at regeringen lægger op til, at kommunalreformen skal evalueres med særligt fokus på det specialiserede område, og den vil overveje en ny finansiering på anbringelsesområdet. Der er lagt op til, at der skal gennemføres en analyse af strukturen på det specialiserede område, der skal føre frem til en ny socialreform. Der skal særligt fokus på mennesker med handicap og deres vilkår. Det er jeg ret fornøjet med, fordi det er områder, som vi har arbejdet for at få på dagsordenen. Vi er inviteret med ved bordet, og den invitation skal vi bruge aktivt og fremadrettet på at sørge for at give nye svar og løsninger på de dilemmaer, der er. Vi skal bruge den til at præge og kvalificere den socialpolitiske dagsorden. Vi skal sætte fokus på nødvendigheden af en styrket faglighed og behovet for skærpet dokumentation. Og vi skal invitere til en bred dialog om hele dette væsentlige tema med kommunerne, regionerne og regeringen.  

Så jeg ser frem mod 2012 og glæder mig til sammen med medlemmer, kolleger og tillidsrepræsentanter at bruge vores socialpædagogiske faglighed til at holde socialpolitikken på sporet. Godt Nytår!

Denne artikel er en del af temaet/temaerne: Debat