icon_allarticles icon_arrow_down icon_burger icon_checkmark icon_cross icon_download icon_email icon_facebook icon_print icon_search icon_site-switcher
Close
Kommentar

Mere pisk end gulerod

Tænk jer at se frem til 5-10, måske 15 år på kontanthjælp. Det er uanstændigt, og det kan vi ikke byde nogen i vores samfund

  • Af Kaj Skov Frederiksen, forbundskasserer
  • 01-2011 /

Den første dag i julemåneden sendte regeringen sit forslag til reform af førtidspension og fleksjob på gaden. En julegave  i form af en sparepakke, som på sigt – når den er fuldt indfaset – vil spare tre milliarder kroner ved at dreje en omgang på refusionen til kommunerne: Kommunerne får den højeste refusion, når borgerne aktiveres og tages ud af den direkte passive forsørgelse.

Regeringen mener, at flere borgere i fleksjob bliver overkompenseret, idet løn og arbejdstid ikke hænger sammen, og at unge mennesker, der er på førtidspension som følge af alvorlige psykiske diagnoser, vil have bedre af at arbejde. Derfor har man kreeret dette udspil til reform, så der fremover bliver tale om en mere ‘målrettet og rummelig fleksjobordning’ og ‘en forstærket indsats, der skal forebygge førtidspension’.

Det nye dyr i åbenbaringen hedder Udviklingsforløb. Et udviklingsforløb kan sættes i værk, når alle andre muligheder ifølge eksempelvis Lov om sygedagpenge eller Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats har været afprøvet og er udtømte. Det indebærer i praksis, at de mennesker, der i forvejen slås mod alvorlig psykisk eller fysisk sygdom, skal henvises til leve af kontanthjælp i op til flere 5-årige udviklingsforløb. Tænk jer at se frem til 5-10, måske 15 år på kontanthjælp. Det er uanstændigt, og det kan vi ikke byde nogen i vores samfund.

Den anden del af reformen drejer sig om fleksjob. Regeringen pointerer, at det alene drejer sig om et fremadrettet forslag. Det vil sige, at de borgere, der nu arbejder i fleksjob eller som er på ledighedsydelse, ikke vil blive berørt, medmindre de skifter job.

Vi ved, at regeringen har kig på de fleksjobbere, som ifølge regeringen bliver overkompenseret i ordningen. Derfor har de foreslået, at ledige fleksjobbere skal behandles som ledige dagpengemodtagere. De skal ind og aktivere deres profil en gang om ugen, de skal søge lige så mange job som ordinære ledige, og de får samme muligheder for aktivering som ordinære ledige.

Alt sammen fordi regeringen tilsyneladende har påvist, at mennesker, der arbejder i fleksjob, får det bedre af at arbejde. Vi ved til gengæld fra nye undersøgelser om fleksjob og førtidspension, at det kun er et fåtal af fleksjobbere, der går tilbage og arbejder i ordinære job. Vi ved, at mange går fra fleksjob til førtidspension, og vi ved også, at der naturligvis er sammenhæng mellem at tjene en fornuftig løn og kunne forsørge sig og sine og så få det bedre psykisk. Men derfra og så til at sige, at man bliver rask af at arbejde, er altså langt. Vi forventer naturligvis, at regeringen lytter til, hvad Socialpædagogerne sammen med de øvrige i LO-familien har at sige i forbindelse med udspillet. Papiret og gavebåndet var fint, men regeringens julegave indeholdt desværre mere pisk end gulerod.