icon_allarticles icon_arrow_down icon_burger icon_checkmark icon_cross icon_download icon_email icon_facebook icon_print icon_search icon_site-switcher
Close
Ledighed

Kvinders arbejdsløshed nærmer sig mændenes

f:nyt - Ny kortlægning af de arbejdsløse i Danmark viser, at arbejdsløsheden i starten af krisen især ramte mændene. Dette billede har dog ændret sig, så det i dag er kvinderne, der står for skud, viser en opgørelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE)

  • Af Kurt Ladefoged
  • 25-2011 /

Den økonomiske krise har de seneste år medført markante stigninger i arbejdsløsheden i Danmark, og udsigterne til forbedringer fremadrettet er endnu ikke for gode. Nu er kvindernes arbejdsløshed også begyndt at stige markant, mens det i begyndelsen af krisen mest var mændene, der blev ramt.

I september 2011 var arbejdsløsheden på 163.300, svarende til 6,2 pct. af arbejdsstyrken, og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) forventer, at ledigheden vil vokse til 170.000 personer i 2012 – en stigning på 100.000 personer i forhold til juni 2008, hvor bruttoarbejdsløsheden slog bundrekord.

Den nye analyse fra AE kortlægger de mange ledige på henholdsvis a-kasser, alder, køn og bopæl, og den viser, at krisen i forhold til brancher og a-kasser har ramt bredt på det danske arbejdsmarked.

I forhold til a-kasser har Byggefagenes a-kasse, 3F og Metal oplevet de største stigninger, efterfulgt af Kristelig A-kasse, Det faglige Hus’ A-kasse, teknikere, el-faget og fødevareforbundet. Mange af disse a-kasser har medlemmer, som er ansat i byggeriet, industrien og transportsektoren, som har været de hårdest ramte brancher.

Socialpædagoger rammes også

Det er også i høj grad disse a-kasser, som i øjeblikket har den højeste arbejdsløshed. Specielt skiller 3F og Byggefagenes a-kasse sig ud med en arbejdsløshed på over 12 pct. – næsten dobbelt så høj, som den samlede ledighedsprocent, der ligger på 6,2.

På det seneste har krisen trængt sig ind i den offentlige sektor. Det har betydet, at a-kasser traditionelt tilknyttet det offentlige har oplevet store stigninger, hvilket hænger sammen med, at beskæftigelsen i denne sektor er faldet med 10.000 det seneste år. Det gælder især a-kasserne for Lærere, FOA, BUPL og Socialpædagogerne.

Geografisk set er arbejdsløsheden i øjeblikket højest i Nordjylland, Fyn, Syd- og Vestsjælland og hovedstadsområdet. Her er arbejdsløsheden alle steder over 6 pct. De samme områder springer i øjnene, når man ser på stigningen i arbejdsløsheden siden krisens start.


Se hele analysen via www.kortlink.dk/a5rg

Denne artikel er en del af temaet/temaerne: Arbejdsløshed, Forbund og a-kasse