icon_allarticles icon_arrow_down icon_burger icon_checkmark icon_cross icon_download icon_email icon_facebook icon_print icon_search icon_site-switcher
Close
OK 2011

Lønnen stiger fra nytår

De ændringer, der blev aftalt ved overenskomstforhandlingerne i 2011, får virkning fra 1. januar 2012. Det betyder en forhøjelse af lønsatserne. Samtidig gennemføres de grundlønsændringer og pensionsforhøjelser, der blev aftalt ved socialpædagogernes egne forhandlinger

  • Af Niels Lønbæk Pedersen, faglig konsulent
  • 26-2011 /

Som det nok er gået op for de fleste var der ikke plads til de store lønforbedringer ved overenskomstfornyelsen i 2011. I kommunerne stiger lønningerne med 1,63 pct. I regionerne er den generelle lønforhøjelse på 1,57 pct.

Forhøjelse af grundløn og pension: Der var ca. 0,33 pct. til rådighed for forbundets egne forhandlinger. Disse penge er blevet brugt sådan, at nogle medlemsgrupper får en grundlønsforhøjelse, mens andre grupper får forhøjet pensionsprocenten. Også disse forbedringer har virkning fra 1. januar 2012.

Valgfrihed: Et af de nye elementer i overenskomsterne er, at der er skabt mulighed for, at man kan vælge at forhøje sin pensionsindbetaling. Forhøjelsen af pensionen kan ske ved, at pensionsprocenten forhøjes eller alternativt, at der indbetales et fast ekstra beløb til pensionsordningen.

Såfremt man vælger en forhøjelse af pensionsindbetalingen, vil der ske en tilsvarende reduktion i lønnen.

Kommunerne og regionerne kan fastsætte procedurer for eksempelvis tidspunktet for, hvornår en anmodning om forhøjet pensionsindbetaling skal sendes.

Midlertidig 37/3 ordning bortfalder: Den midlertidige 37/3 ordning for ansatte omfattet af arbejdstidsaftalen i kommunerne bortfalder 1. januar 2012. Ordningen har betydet, at medarbejdere i kommunerne har optjent 3 timers afspadsering for hver 37 timer, der har ligget i tidsrummet efter kl. 17, for tjenester begyndt mellem kl. 13 og 14.

Fra den 1. januar optjenes, der således alene 37/3-afspadsering for tjeneste, der er påbegyndt kl. 14 eller senere og som strækker sig til efter kl. 17.

1. maj og grundlovsdag: I regionerne sammenlægges de 2 halve fridage 1. maj og grundlovsdag i 2012 til en hel fridag, der som udgangspunkt ligger på 1. maj.

I kommunerne vil 1. maj og grundlovsdag fortsat være halve fridage, hvor man i videst muligt omfang har ret til frihed efter kl. 12 uden, at arbejdstiden omlægges.

Nye lønsatser på sl.dk: De nye lønninger pr. 1. januar 2012 kan ses på sl.dk under løn. Du kan foretage en eksakt beregning af, hvad der sker med din løn og pension pr. 1. januar ved at benytte Socialpædagogernes Lønberegner, som du også finder på www.sl.dk/løn

Denne artikel er en del af temaet/temaerne: Overenskomster og aftaler, Forbund og a-kasse