icon_allarticles icon_arrow_down icon_burger icon_checkmark icon_cross icon_download icon_email icon_facebook icon_print icon_search icon_site-switcher
Close
Opholdssteder

Køge Kommune: Vi har ikke fejlet

Ikke hold i kritikken fra Jabes – stedet er blevet holdt orienteret, mener Køge Kommune

  • Af Torben Svane Christensen
  • 25-2011 /

Der er ikke hold i den kritik, som leder af opholdsstedet Jabes i den foregående artikel retter mod Køge Kommunes tilsyn med stedet. Det mener Vicki Brogaard, børn og ungechef i Køge Kommune, der fastholder, at kommunen har løftet opgaven med at føre tilsyn korrekt.

– Det er rigtigt, at vi har skiftet tilsynsførende på området nogle gange. Blandt andet da den tilsynsførende, der var ansat i amtet, forlod os, fordi vedkommende havde fået et andet job. Derefter hyrede vi REVAS til at lave tilsyn. Revisionsfirmaet BDO blev hyret ind til en konkret opgave, og de anbefalede et skærpet tilsyn efter et uanmeldt besøg på Jabes. I øjeblikket er der ikke sager, hvor BDO fører tilsyn for os. Vi har stadig kontrakt med REVAS året ud. Tilsynet er efter min mening kørt helt efter den gældende lovgivning, siger Vicki Brogaard.

Hun mener ikke, at procedurerne i kommunens tilsyn, som Mikael Skak Pedersen siger, er alt for tilfældige og mangler opdatering.

– Der er klare regler for medicinering, og de regler følger vi. Det er rigtigt, at der blev indført en anden procedure i forhold til magtanvendelser, da REVAS overtog opgaven med at føre det generelle tilsyn. Jeg er ikke bekendt med, at Jabes skulle have kørt i to år uden godkendte budgetter, siger Vicki Brogaard.

Mikael Skak Pedersen føler, at det skærpede tilsyn har givet Jabes et dårligt ry, og at det har resulteret i et fald i nyanbringelser, der har ført til fyringer af ansatte og lukning af en afdeling.

– Da Jabes blev sat under et skærpet tilsyn, blev det ikke lagt ud på Tilbudsportalen, og vi har sagt til Mikael Skak Pedersen, at han kunne bede anbringende kommuner, der havde spørgsmål til det skærpede tilsyn, om at kontakte os for at få en forklaring. Jeg skal ikke kunne sige, om det skærpede tilsyn har fået færre anbringende kommuner til at henvende sig til Jabes angående anbringelser, men jeg er bekendt med, at vi og andre kommuner er blevet mere opmærksomme på, hvad vi får for pengene, når vi skal anbringe børn og unge, siger Vicki Brogaard.

Efter underretninger

Mikael Skak Pedersen mener ikke, at han har fået en god forklaring på, hvorfor Jabes blev sat under et skærpet tilsyn, og han undrer sig over, at skærpelsen så ikke resulterede i flere tilsynsbesøg. Til det siger Marie Louise Ejsbøl, jurist i Køge Kommune, der blev ansat som nyuddannet i august i år – altså efter Jabes var sat under skærpet tilsyn:

– Det var underretninger fra tidligere ansatte og nogle anbringende kommuner, som gik på de ansattes kompetencer, der førte til, at BDO lavede et uanmeldt besøg på Jabes. Det resulterede i en rapport med to påbud og flere anbefalinger. Blandt andet skal Jabes have flere uddannede ansatte i forhold til den sammensætning beboerne har.  

– Derefter blev Jabes sat under et skærpet tilsyn, og det blev Mikael Skak Pedersen informeret om i et brev den 18. april i år. Køge Kommune har i perioden herefter løbende korresponderet med Jabes, og der har været afholdt møder med repræsentanter fra Jabes samt Jabes’ advokat. Sideløbende er der i perioden frem til den 28. oktober 2011 arbejdet på at bringe overensstemmelse mellem de faktiske forhold på opholdsstedet, lovgivningen på området og den pædagogiske og behandlingsmæssige indsats, der er nødvendig – set i forhold til opholdsstedets målgruppe, siger Marie Louise Ejsbøl og fortsætter:

– Dette arbejde resulterede i et fornyet godkendelsesgrundlag, som den 28. oktober 2011 blev endelig godkendt af Køge Kommune under en række nærmere angivne betingelser for godkendelsens opretholdelse, blandt andet krav vedrørende normeringen af pædagogisk uddannet personale på opholdsstedet. Derefter blev det skærpede tilsyn ophævet.

Marie Louise Ejsbøl oplyser, at der ved kommende tilsyn vil blive fulgt op på de påbud og anbefalinger, som blev givet på baggrund af BDO’s uanmeldte tilsyn, samt de betingelser, som er sat for opretholdelsen af Jabes’ godkendelse.

Denne artikel er en del af temaet/temaerne: Socialpolitik, Opholdssteder