icon_allarticles icon_arrow_down icon_burger icon_checkmark icon_cross icon_download icon_email icon_facebook icon_print icon_search icon_site-switcher
Close
Opkvalificering

Vi skifter synsvinkel

Nye roller og nye måder at se tingene på er den enkle, men svære tilgang, der kan optø et låst og negativt pædagogisk arbejdsmiljø, mener Bensaid Vincent Jlil, der var konsulent på forandringsprocessen i Hus 6 i Assentoft

  • Af Iben Baadsgaard Al-Khalil
  • 22-2011 /

Der er langt fra inspiration til ændret adfærd. Når ny viden ikke bare skal give inspiration, men rent faktisk skabe adfærdsændringer hos personalet, er det ikke nok med undervisning eller møder.

Sådan siger Bensaid Vincent Jlil, socialpædagog og grundlægger af konsulentfirmaet Vincent & Partnere, der yder konsulentbistand til arbejdspladser som Hus 6 på Svalevej i Assentoft, hvor faglighed og arbejdsmiljøet er gået i hårdknude.

Han mener, at enkeltmandsprojekterne et langt stykke hen ad vejen er en misforståelse:

– Enkeltmandsprojekter opstod egentlig rundt omkring som en midlertidig løsning for at skabe ro på moderinstitutionerne. Uheldigvis har det udviklet sig til en metode – det var slet ikke meningen, siger Bensaid Vincent, som peger på, at det kan lade sig gøre at opstille pædagogfagligt funderede alternativer:

– Derfor strikker vi et målrettet udviklingsforløb sammen til den enkelte institution, hvor vi er med ude på gulvet, hvor det pædagogiske liv leves. På den måde sikrer vi, at nye arbejdsmåder bliver omsat til virkelighed, siger han.

Konsulenterne starter altid med at analysere. Gennem observationer af hverdagen indsamler de viden om kulturen på arbejdsstedet: Hvad skriver medarbejderne i dagbøgerne, hvilke udredninger ligger til grund for arbejdet, hvad er det pædagogiske grundlag og hvilke strategier bruger de?

De overværer personalemøder og holder møder med ledelsen, og på den måde indsamler de en omfattende mængde data om kulturen

og arbejdsrutinerne, som danner basis for den efterfølgende udviklingsproces.

– Vi arbejder ud fra en filosofi om at gøre det så billigt som muligt – men også at gøre forandringerne holdbare. Vi smutter ikke, før institutionen kan selv, men vi bliver der heller ikke unødigt, siger Bensaid Vincent Jlil.

I hus 6 havde Vincent & Partneres fem mand store team 16-timers vagter, så de kunne dække beboerens vågne timer. Udgangspunktet var, at de skulle erstatte vagtselskabet og skabe tryghed hos medarbejderne samtidig med deres dataindsamling.

Om Vincent & Partnere


Bensaid Vincent Jlil , grundlægger og ejer af Vincent & Partnere ApS, Bensaid Vincent Jlil, blev socialpædagog fra Rudolf Steiner Seminaret i Aarhus i 2002. Har siden arbejdet med vanskelige unge i retspsykiatrien og har desuden erfaringer som vikar i enkeltmandsprojekter indenfor psykiatrien, demensområdet, mennesker med hjerneskader og ungeområdet. Er desuden bl.a. udannet systemisk coach. Læs mere om firmaet på www.vincentogpartnere.dk

 

Drømme og virkelighed

– For at skabe refleksion præsenterer vi, hvad vi har set blottet for enhver værdiladning. Vi opstiller og afprøver hypoteser for at udfordre praksis og de faste antagelser. Vi skifter synsvinkel, siger Bensaid Vincent Jlil og fortsætter:

– Den her beboer, Tommy, havde boet i sin egen lejlighed. Gad vide, om det har haft be tydning for hans aggressivitet, at han pludselig er anbragt og har mindre indflydelse på sit liv? Gad vide, hvordan han oplever, at store dele af personalet er utrygge, og at kun få tør arbejde med ham?

Kulturanalysen bliver fremlagt på en personaledag, og medarbejderne får hjælp til at genopdage deres succeser og dele de positive fortællinger: – hvad er lykkedes, hvilke succesoplevelser har vi haft, og hvad gør jeg selv og andre, der hvor vi lykkes?

– Det bliver en form for laboratorium, hvor vi med udgangspunkt i det, som allerede fungerer i organisationen, og de vildeste drømme om det mest fantastiske, der kan ske, producerer gode ideer. Først derefter går vi i gang med at tage beslutninger og lægge nye planer. Hvad kan vi beslutte, hvad er det næste skridt, og hvem skal sørge for hvad, fortæller Bensaid Vincent Jlil.

Hentede Tommy hjem

Produktet af personaledagen er en konkret plan for den nye pædagogiske linje og nye arbejdsrutiner. Der udpeges tovholdere, i Assentoft beboerens kontaktperson, som får til opgave at lave en ny handleplan og konkrete strategier for arbejdet med beboeren. De nye planer er målrettet mod at hjælpe beboeren med at kompensere for skaderne af hans hjerneskade.

Efter endelig godkendelse på et personalemøde kommer implementeringsfasen, hvor konsulenterne fortsat er til stede fra kl. 7 til 23 og hjælper med til at implementere og justere planen undervejs. 

– Teamet får nye roller, og vi hjælper med at effektuere de nye strategier og metoder for det pædagogiske arbejde i praksis uden at være i front. Vi stiller spørgsmål til det, vi ser i løbet af en vagt og tilbyder løbende sparring, siger Bensaid Vincent Jlil.

For eksempel en søndag hvor Tommy blev indlagt på psykiatrisk hospital på grund af sin meget voldsomme opførsel, selvom det var aftalt, at han skulle opleve at bo et sted, der kunne rumme ham. Konsulenten mente derfor, at han skulle hentes hjem igen, men ingen medarbejdere turde. Afdelingslederen blev tilkaldt og tog sammen med konsulenten ud og hentede ham.

– Personalet havde stor tillid til konsulenterne og til os, fordi vi havde hentet dem ind. Det betød at vi kunne gøre uortodokse ting og for eksempel tage ind en søndag og snakke om tingene, fortæller faglig leder i Hus 6, Elisabeth Moth. 

 

 

Denne artikel er en del af temaet/temaerne: Socialpædagogisk praksis