icon_allarticles icon_arrow_down icon_burger icon_checkmark icon_cross icon_download icon_email icon_facebook icon_print icon_search icon_site-switcher
Close
Prik

2011 – børn og unge på dagsordenen

Hvad kan vi forvente os af nyt på børneog ungeområdet i året, der lige er startet?

  • Af Lisbeth Zornig Andersen, formand for Børnerådet
  • 01-2011 /

Mit bud er, at børn og unge vil være på den politiske dagorden i alle årets 12 måneder – på godt og på ondt. En håndfuld begivenheder er allerede nu helt sikre i kalenderen:

2011 er valgår. Det kan blive en turbulent affære for børne- og ungeområdet. I nogle kredse er det vældig populært at se på  de unge som en gruppe dårligt opdragede troublemakers, der er helt uden for pædagogisk rækkevidde. Det kan let føre til ugennemtænkte forslag om en mere hårdhændet indsats sammen med nedsættende og latterliggørende bemærkninger om blødsøden rundbordspædagogik og så videre. I Børnerådet vil vi opfordre partierne til at skrue ned for signalpolitikken og holde blikket rettet mod det, der virker på lang sigt – og det vil jo for det meste sige forebyggelse.

2011 er også europæisk frivillighedsår. Vi kommer til at se et væld af tiltag, som skal sætte fokus på, hvordan de frivillige organisationer kan være mere med til at løse velfærdssamfundets opgaver. Det er et godt og rigtigt projekt, der kan komme børn og unge til gode på en masse forskellige måder. Det vigtige er bare, at vi sikrer os, at kvaliteten er i orden, når de frivillige kræfter bliver sluppet løs. Hvis man sparer en pose penge eller to i kommunerne, så er det jo bare dejligt, men det må naturligvis ikke betyde, at børn og unge stilles ringere, hvis vi skifter professionelle kræfter ud med frivillige.

Økonomiske snuptagsløsninger kan ellers godt vise sig at friste nogle kommuner. De kommunale sparebudgetter, der blev vedtaget i efteråret bliver jo hård virkelighed fra dag ét i 2011. Jeg har en grim mistanke om, at de udsatte børn kan komme til at holde for – trods forsikringer om det modsatte. Færre børn, der bliver anbragt, flere billige løsninger og et større pres på den sociale og pædagogiske faglighed – det tror jeg, vi kommer til at høre mere om de næste 12 måneder.

Vi kommer også til at høre mere om Børnekonventionen. Danmark skal nemlig stå skoleret for FN’s Børnekomite her i januar. En delegation af embedsfolk rejser ned til Geneve i slutningen af denne måned for at svare på spørgsmål fra komiteen – og jeg er ret sikker på, at der er lagt i kakkelovnen til den danske delegation. Børnerådet har nemlig skrevet til komiteen og forklaret, hvor der er problemer med den måde, danske myndigheder håndterer børns forhold på.

Listen er lang: den handler blandt andet om flygtningebørn, om psykisk syge børn, om børn, der ikke modtager undervisning og om børn, der har en far eller mor i fængsel.

Med på listen er også kravet om en børneombudsmand. Det er et forslag, som stort set alle organisationer på børne- og ungeområdet er enige om. Sverige og Norge har børneombudsmænd ligesom en lang række andre europæiske lande. Desværre har der ikke været forståelse for forslaget blandt et flertal i Folketinget – men det kan der måske laves om på i 2011? Det ville komme børn og unge til gode i stor stil. 

Deltag i debatten


Hvad bliver det afgørende, når der træffes beslutninger i børnesagerne i 2011; børnene eller budgetterne?

Hvad siger du til flere frivillige kræfter på børne- og ungeområdet?

Hvad vil du som socialpædagog gøre for at sikre den pædagogiske kvalitet på børne- og ungeområdet?