icon_allarticles icon_arrow_down icon_burger icon_checkmark icon_cross icon_download icon_email icon_facebook icon_print icon_search icon_site-switcher
Close
Prik

Skru ned for forventningerne – vi er jo studerende!

I skal hjælpe de studerende med at sikre, at de ikke blot bliver en billig løsning for kommunerne og institutionerne, der kan få ferieplanlægningen til at gå op

  • Af Kasper Madsen, PLS
  • 25-2011 /

I skrivende stund er den lønnede praktik endnu ikke afskaffet. Vores venner i Enhedslisten gik som det eneste parti på tinge til finanslovsforhandlingerne med kravet om en sådan afskaffelse. Så den lønnede praktik står endnu, og i denne PRIK er udgangspunktet, at jeg må acceptere de rammer, der nu er for den lønnede praktik. Og jeg accepterer, at vi er en del af normeringen: Institutionerne er presset i en sådan grad, at de studerende i praktik til tider præsenteres for knapt så uddannelsesrelevante forhold.

Men med denne accept af rammerne vil jeg til gengæld komme med nogle opfordringer til alle jer, der i jeres daglige arbejde er i berøring med pædagogstuderende i lønnet praktik.

Helt til at starte med: Skru nu ned for forventningerne til de studerende, I møder. Og det gælder uanset hvilken praktikperiode, de er i. Vi er under uddannelse og dermed placeret i samme institutioner som jer for at lære det pædagogiske fag – og dette gælder i første såvel som i tredje og sidste praktik.

Bevares, det er på sin vis i orden at have andre forventninger til en studerende, der har været på uddannelsen i to år, end til en, der kun har været der i et halvt eller helt år.

Dog skal I have in mente, at selvom jeg kommer til jeres institution som sidste års-studerende, er det ikke sikkert, at jeg tidligere i min uddannelse er stødt på det – såkaldte – socialpædagogiske arbejdsfelt. Og selvom vi er i vores sidste praktikperiode, skal vi fortsat være studerende og lære at udøve faget pædagogik i praksis og ikke kun teoretisk!

For at vi studerende på bedst mulig vis skal kunne tilegne os den teoretiske og praktiske viden om faget, er det bydende nødvendigt, at I – hvad enten I er praktikinstitution eller ‘blot’ ansat ved en institution, der har studerende – presser på for, at grundlaget for at være studerende hos jer er i orden. Med dette mener jeg, at I skal have udarbejdet en praktikstedsbeskrivelse og en uddannelsesplan. Er det på plads, har I dannet et solidt grundlag for at have studerende i jeres institution.

Ligeledes er det bydende nødvendigt, at kommuner, regioner og institutioner ikke bidrager til den skævvredne opfattelse af pædagogstuderendes praktik: Praktikken er et læringsrum mellem teori og praksis. Men det er langt fra altid sådan, det fungerer i virkeligheden.

I den forestående juletid vil studerende alt for ofte blive brugt til at passe kommunernes, regionernes og institutionernes børn, brugere eller borgere, for at det hele kan gå op. Men den måde at ‘bruge’ de studerende på kan aldrig gå hånd i hånd med den uddannelsestænkning, der ligger til grund for teori og praksiskoblingen.

Derfor skal I hjælpe de studerende med at sikre, at de ikke blot bliver en billig løsning for kommunerne og institutionerne, der kan få ferieplanlægningen til at gå op.


Kasper Madsen er faglig sekretær i PLS, Pædagogstuderendes Landssammenslutning

 

Deltag i debatten


  • Hvad mener du, den enkelte praktikinstitution kan gøre for at forbedre læringsrummet for de studerende inden for de nuværende rammer?
  • Hvilke forventninger er rimelige at have til studerende i praktik?
  • Hvilke forventninger er rimelige for den studerende at have til en praktikinstitution?

Denne artikel er en del af temaet/temaerne: Debat