icon_allarticles icon_arrow_down icon_burger icon_checkmark icon_cross icon_download icon_email icon_facebook icon_print icon_search icon_site-switcher
Close
Tidligere anbragte

Målrettet efterværn hjælper

SFI har fulgt ti forsøgsprojekter, hvor tidligere anbragte mellem 18 og 22 er blevet tilbudt en form for efterværn. Forskere såvel som projektmedarbejdere er overraskede over, hvor stort støttebehovet er – men det er muligt at gøre en stor forskel

  • Af Maria Rørbæk
  • 01-2011 /

Tidligere anbragte har et stort behov for efterværn. Det konkluderer seniorforsker Turf Böcker Jakobsen fra SFI, der har fulgt ti forsøgsprojekter med efterværn.

– De unge virker umiddelbart som om de klarer sig. Men når man taler længere tid med dem, kommer historierne frem om deres ofte meget vanskelige opvækst. Det handler om, at de står helt alene. De har simpelthen ikke voksne at falde tilbage på eller støtte sig til, ligesom andre unge har, siger han.

I dag er efterværn undtagelsen frem for reglen, og det tildeles kun til unge, der vurderes at have et særligt behov. Men der er brug for meget mere, vurderer forskerne bag undersøgelsen, der anbefaler en mere fleksibel og målrettet indsats, der blandt andet indebærer:

  • at der sker en tidlig kontakt til den unge, således at den enkelte introduceres til de eksisterende muligheder,  allerede inden anbringelsen ophører,
  • at der foregår et opsøgende arbejde i forhold til de unge, som har sagt nej til eller har droppet et efterværnstilbud, men som eventuelt stadig har et massivt støttebehov,
  • og at de tilbud, man benytter, i sig selv er fleksibelt indrettet – kontaktpersonordningen fremstår eksempelvis vigtig og relevant for langt de fleste tidligere anbragte unge, mens deltagelse i et fællesskab med andre unge i samme situation er essentielt for nogle, men ikke for andre.

Socialpædagogernes formand Benny Andersen er ikke overrasket over konklusionerne i undersøgelsen:

– Selvfølgelig har unge, der har været anbragt uden for hjemmet, brug for hjælp og støtte fra voksne. Det er jo ikke de stærkeste unge i verden – de har som alle andre brug for en stabil kontakt til voksne, siger han.

Og når nu undersøgelsen er så entydig i sine konklusioner, er det på tide at skride til handling, understreger han:

– Vi har ikke brug for flere forsøg. Kom i gang nu med et efterværn, der omfatter alle unge, der har været anbragt. Det er simpelthen for dumt at tabe de unge mennesker på gulvet – vi risikerer jo, at hele indsatsen i anbringelsen er mere eller mindre spildt, siger Benny Andersen. 


Læs hele undersøgelsen på  www.kortlink.dk/8gw3