icon_allarticles icon_arrow_down icon_burger icon_checkmark icon_cross icon_download icon_email icon_facebook icon_print icon_search icon_site-switcher
Close
Uddannelse

Studerende satte udviklingshæmmede misbrugere på dagsordenen

10 år efter at Servicestyrelsen dokumenterede, at udviklingshæmmede misbrugere ikke kan få hjælp, er der stadig ingen målrettede behandlingstilbud. Det faldt en gruppe unge pædagogstuderende så meget for brystet, at de fik TV2 Nord til at lave et kvarters udsendelse om emnet

  • Af Maria Rørbæk
  • 22-2011 /

Tv skal der til. Levende billeder, der kan påvirke folks følelser og skabe en form for oprør.

Sådan sagde tre pædagogstuderende til hinanden, da de for nogle uger siden tog hul på anden del af deres projekt om udviklingshæmmede alkoholikere.

– Noget af det, der undrer os rigtig meget, er, at det i over ti år har været et kendt problem, at udviklingshæmmede ikke kan få hjælp til at komme ud af deres misbrug – og at der stadig ikke er gjort noget ved det, fortæller en af dem, Malene Dyhrman Flou Nielsen.

I foråret gik hun sammen med to studiekammerater, Agnethe Kortegaard og Katrine Kirk, på jagt efter uløste problemer i pædagogverdenen. Som studerende på innovationslinjen på pædagoguddannelsen i Aalborg skal de nemlig prøve at skabe noget nyt. De faldt over en undersøgelse fra Servicestyrelsen, der tilbage i 2001 dokumenterede, at udviklingshæmmede ofte fanges i deres misbrug, fordi der ikke findes målrettede behandlingstilbud – og fordi, de på grund af forståelseshandicappet ikke får noget ud af at deltage i de behandlingstilbud, der er målrettet normaltbegavede.

– Og så ville vi undersøge om, problemet stadig er aktuelt, fortæller Malene Dyhrmann Flou Nielsen, der sammen med de to medstuderende ringede til 20 forskellige behandlingstilbud i hele Danmark med spørgsmålet: Har I et tilbud til udviklingshæmmede misbrugere?

Alle steder var svaret nej.

E-mail til tv-stationerne

– Og bagefter ringede vi til ti forskellige botilbud rundt om i landet for at høre, hvad de så gjorde, hvis en beboer havde et misbrug. Her fortalte de os, at de selv prøvede at tage sig af problemet, men at de ikke havde metoderne til det – og der var også flere konkrete eksempler på, at det var mislykket.

For eksempel fortalte et botilbud i Nordjylland, at de i flere år havde forsøgt at hjælpe en beboer ud af sit misbrug, men at han stadig var misbruger.

Efter sommerferien gik de tre studerende videre med emnet – nu i et andet fag, nemlig ‘dansk, kultur og kommunikation’, hvor eksamensprojektet blandt andet skal indeholde en medieproduktion. Men i stedet for at lave en traditionel opgave, satte de studerende sig for at fange en tv-stations interesse.

– For det er jo medierne, der har magten til at skabe en bredere interesse for emnet, siger Malene Dyhrman Flou Nielsen.

En formiddag skrev de tre studerende en mail til samtlige TV2-stationer og DR.

– Og mailen var måske en lille smule provokerende, fordi vi gav udtryk for vores følelser og opfordrede medierne til at gøre noget i stedet for bare at lade stå til. Koblet sammen med vores undersøgelser, selvfølgelig, fordi empirien jo understøttede det, vi sagde om, at vores såkaldte velfærdsstat ikke tager vare på de svageste, fortæller Malene Dyhrman Flou Nielsen.

Da de studerende kom tilbage fra frokost, var der svar fra TV2 Nord, der gerne ville have et møde. Her gav det blandt andet pote, at de studerende ud over at præsentere fakta og deres egen undersøgelse, også kunne hjælpe med at skaffe kontakt til en udviklingshæmmet eksmisbruger, der gerne ville stå frem.

– Og TV2 Midt og Vest ville faktisk også have lavet et indslag, hvis vi havde haft kontakt til en konkret person i deres område, men det havde vi ikke, siger Malene Dyhrman Flou Nielsen.

Hvem følger op?

Nogle uger efter sendte TV2 Nord et indslag på knap et kvarter, hvor hele problemstillingen med manglende tilbud til udviklingshæmmede misbrugere blev rullet op – inklusiv interview med de tre studerende. H.C. Maarup, der er formand for Nordjyske Kommuner, var også i studiet. Her sagde han blandt andet, at problemstillingen hidtil havde været ukendt for ham, og at ‘det gælder om at tænke i nye baner. Jeg tror godt, at vi kan gøre det her bedre.’

Malene Dyhrman Flou Nielsen fortæller bagefter, at de tre studerende har lidt blandede følelser med TV-indslaget.

– Vi er glade for, at H.C.

Maarup gerne vil gøre noget ved det – det er bare det, om han så også gør det. Hvem følger op på, at det ikke bare bliver ved snakken? At det rent faktisk fører til reel handling?

Selv har de i hvert fald tænkt sig at arbejde videre.

– Vi regner også med, at vi til næste år vil skrive vores afsluttende bachelorprojekt om emnet, og på den måde nå endnu længere, fortæller Malene Dyhrman Flou Nielsen. 

Mere om udviklingshæmmede misbrugere


Socialpædagogen har tidligere indgående beskrevet problemstillingen med udviklingshæmmede, der ikke kan få misbrugsbehandling. Læs artiklerne i Socialpædagogen nr. 08/2011

Se TV2’s udsendelse via www.kortlink.dk/9r9s

Ud over arbejdet med at skaffe dokumentation og formidle den, har de studerende også udarbejdet et forslag til, hvordan man kan arbejde pædagogisk med udviklingshæmmede misbrugere ved hjælp af livshistoriefortællingen. Læs de studerendes rapport: ‘Livshistorien – at arbejde med udviklingshæmmede misbrugere’ via www.kortlink.dk/9rhn

 

 

Denne artikel er en del af temaet/temaerne: Uddannelse, Voksenhandicap­området, Udviklingshæmmedes helbred, Artikelsamlinger