icon_allarticles icon_arrow_down icon_burger icon_checkmark icon_cross icon_download icon_email icon_facebook icon_print icon_search icon_site-switcher
Close
Kommentar

Banken er åbnet

En aktiv og organisk vidensbank, der netop er drevet af, at vores medlemmer og andre interesserede bruger den og kommenterer på den – og ikke mindst: Sætter viden i banken

  • Af Pernille Christoffersen, forbundsnæstformand
  • 15-2012 /

Socialpædagogerne har fået en bank. En vidensbank – fuld af viden, faglige artikler, titler på lærebøger, spændende fortællinger fra praksisverdenen, forskningsoversigter, nyttige værktøjer, regler og rammer for arbejdsmiljø og overenskomster. Og meget, meget mere. Kort sagt en bank fuld af inspiration og faglige input. En bank målrettet socialpædagoger og fuld af viden om det socialpædagogiske område og de mennesker, socialpædagoger arbejder med. Hvis du ikke allerede har været en tur i banken, kan jeg kun opfordre til at lægge vejen forbi www.slvidensbank.dk  

Vi har glædet os længe til at åbne banken. Og vil nok i virkeligheden først i løbet af de kommende måneder for alvor se, om banken kan leve op til de forventninger, vi har til sådan en samling af viden. Vores håb er, at Vidensbanken bliver en aktiv og organisk vidensbank, der netop er drevet af, at vores medlemmer og andre interesserede bruger den og kommenterer på den – og ikke mindst: Sætter viden i banken. Så sidder du inde med ideer til eller eksempler på viden og praksisforløb, så hører banken gerne fra dig. Det er der allerede en håndfuld, der har benyttet sig af.

Banken er en mulighed for én samlet indgang til viden, erfaringer og faglig viden. Vi håber, den vil blive brugt som et sted, hvor studerende kan finde faglitteratur, relevante undersøgelser eller få overblik over den nyeste forskning. At den vil blive brugt af medlemmerne som et sted, hvor man indhenter viden om sit arbejdsfelt – viden, der kan ruste til det daglige arbejde. Og at banken også vil blive brugt af vores omverden som en portal til viden og data på området.

Vidensbankens første nyhedsbrev lander i modtagernes mailboks sidst i denne måned. Og har du ikke allerede tilmeldt dig nyheds-brevet, kan du nå det endnu. Man kan tilmelde sig nyhedsbrevet nederst på bankens hjemmeside. Nyhedsbrevet fortæller kort om seneste nyt i banken – fx hvilke nye forskningsresultater, analyser og praksisfortællinger, der er blevet indsat i banken. Nyhedsbrevet vil også samle op på anden relevant faglig viden på det socialpædagogiske område og nyt fra vores vidensnetværk. Det er tanken, at nyhedsbrevet skal udkomme en gang om måneden. Og det bliver på den måde en god måde at holde sig ajour med, hvad der sker på det socialpædagogiske fagområde.

Jeg har fx lige set, at Vidensbanken omtaler en nyere bog om skuespilleren Janus Nabil Bakrawi og hans opvækst som anbragt dreng
i Danmark. Den bog, vil jeg gerne læse. Ligesom jeg også gerne vil have fingrene i SFI’s rapport om udviklingen i beskæftigelsessituationen for personer med handicap. Der er nok af spændende titler i banken. Så god læselyst!

 

Denne artikel er en del af temaet/temaerne: Debat