icon_allarticles icon_arrow_down icon_burger icon_checkmark icon_cross icon_download icon_email icon_facebook icon_print icon_search icon_site-switcher
Close
Kommentar

Vi skal lære af de gode opholdssteder

Vi skal generelt stramme op om rammer og vilkår, sådan at vi hindrer, at de få rådne æg i kurven sætter dagsordenen

  • Af Marie Sonne, forbundsnæstformand
  • 11-2012 /

Indimellem ville man ønske, at livet havde en tilbagespolings-knap. Sådan har jeg haft det på det seneste. Medierne har kørt hårdt på med den ene skrækkelige historie efter den anden om misrøgt og seksuelle overgreb på børn – på nogle af landets opholdssteder. Som part i sagen bliver vi som forbund indimellem hørt.

Og selvom vores sigte hele tiden har været det samme – at nuancere debatten og fortælle, hvordan Socialpædagogerne mener området bedst organiseres – så er vores input i debatten af flere blevet opfattet som generealiserende og ensidig. Vi har fået en del henvendelser fra ærgerlige medlemmer på opholdsstedsområdet, som har følt, at Socialpædagogernes deltagelse i mediernes dækning af de forfærdelige enkeltsager har været ensidig og har efterladt et indtryk af, at vi ikke anerkender de ansattes faglighed eller kompetencer.

Det er meget beklageligt! Og slet, slet ikke tilsigtet. Det er ærgerligt, hvis debatten efterlader et fejlagtigt indtryk af, at Socialpædagogerne mener, der er tale om et generelt problem med kvaliteten. Fakta er, at der er masser af gode og velfungerende opholdssteder. Langt de fleste opholdssteder for udsatte børn og unge er jo heldigvis drevet på ordentlig og fagligt forsvarlig vis. Og dem skal vi lære af.

Men vi kommer ikke udenom, at selvom der er tale om grelle enkeltsager – nogle få rådne æg i kurven – så er de et symptom på, at der er nogle udfordringer i forhold til organiseringen af området, vi bør se på. Vi har blandt andet peget på, at tilsynet med landets opholdssteder bør flyttes fra kommunerne. Vi mener, at det med fordel kunne varetages af regionerne. Vi mener, at de krav, man stiller til et opholdssted for at få en godkendelse, skal skærpes.

Fx skal der være minimumskrav om andelen af uddannede medarbejdere på 60 pct. med en pædagogisk uddannelse. Ledelsen skal være socialpædagogfagligt velkvalificeret. Og en godkendelse skal også være betinget af, at stedets metoder, værdigrundlag og de faglige kvalifikationer blandt personale og ledelse fremgå af Tilbudsportalen.

Vi peger også på, at der skal gennemførers minimum to årlige tilsynsbesøg, hvor det er vigtigt, at man skal sikre, at grundlaget for en godkendelse fortsat er til stede. Vi mener også, at hvert barn skal have en fast og gennemgående kontaktperson med stærke social-faglige kompetencer. Vi skal sørge for, at sikkerhedsnettet er fintmasket og stærkt, så vi giver de her børn den allerbedste anbringelse.

Kort sagt: Vi skal anerkende det gode arbejde, der foregår på opholdsstederne og lære af det. Og vi skal generelt stramme op om rammer og vilkår, sådan at vi hindrer, at de få rådne æg i kurven sætter dagsordenen.

 

Denne artikel er en del af temaet/temaerne: Debat