icon_allarticles icon_arrow_down icon_burger icon_checkmark icon_cross icon_download icon_email icon_facebook icon_print icon_search icon_site-switcher
Close
Mandeløn

Løn for at være mand

Mænd har oftere end kvinder de stillinger, som giver løntillæg, og så er de mere fleksible med både arbejdstid og de opgaver, som skal løses, viser SFI-rapport

  • Af Lone Marie Pedersen
  • 15-2012 /

Mænd får i højere grad end kvinder funktions- og kvalifikationstillæg på de kommunale arbejdspladser.

KTO og KL har bedt SFI belyse, hvordan der opstår lønforskelle mellem mænd og kvinder i de lokale, kommunale lønforhandlinger. Resultatet udkommer i form af en rapport, der bygger på interview med 35 personer – både ledere, tillidsmænd og medarbejdere – på kommunale arbejdspladser.

De lokale lønforhandlinger sker blandt andet på baggrund af forhåndsaftaler, der som udgangspunkt er kønsneutrale. Alligevel opstår der lokale forskelle mellem mænds og kvinders løn, viser rapporten.

Det skyldes ifølge de interviewede blandt andet, at det oftere er mænd, der varetager de funktioner, der giver tillæg, fx it-ansvarlig eller superbruger. Mænd får også oftere kvalifikationstillæg for at være fleksible i forhold til tid og opgaver.

Nogle mænd på kvindedominerende arbejdspladser modtager desuden reelt tillæg i kraft af deres køn, fortæller flere af de interviewede. Det kan fx ske med henvisning til behovet for at have et mandligt islæt på arbejdspladsen.

Lønforskelle er usynlige

Rapporten viser også, at de kønsrelaterede lønforskelle på de kommunale arbejdspladser på mange måder er usynlige. Løn betragtes som et privat anliggende, og forskellen mellem mænds og kvinders løn forklares ofte med, at kvinder er dårligere forhandlere end mænd.

– Løn diskuteres meget lidt på de kommunale arbejdspladser, og det blokerer for en fælles diskussion om kriterierne for funktions- og kvalifikationstillæg, som ellers måske kunne være nyttig, siger seniorforsker Helle Holt, der står bag rapporten.


SFI-rapporten ‘Lokal løn på kommunale arbejdspladser – forskelle i kvinders og mænds løn’ er på 82 sider og kan gratis downloades på www.sfi.dk

 

Denne artikel er en del af temaet/temaerne: Forbund og a-kasse, Tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter