icon_allarticles icon_arrow_down icon_burger icon_checkmark icon_cross icon_download icon_email icon_facebook icon_print icon_search icon_site-switcher
Close
Pædagoguddannelsen

Debatten fortsætter

Pædagogstuderende er uenige i Socialpædagogerne og andre organisationernes forslag om en ny socialpædagogisk uddannelse. Indsparket har sat gang i debatten på Facebook

  • Af Maria Rørbæk
  • 15-2012 /

Vil en ny socialpædagogisk uddannelse være et tab eller en gevinst? Det spørgsmål bliver debatteret i Socialpædagogens Facebook-gruppe, efter at nogle pædagogstuderende skarpt har taget afstand fra Socialpædagogerne og en række andre organisationers åbne brev om en ny socialpædagogisk uddannelse.

Som vi skrev i sidste nummer har Socialpædagogerne, Sind, LEV, Landsforeningen Autisme, Hjerneskadeforeningen, Lands-foreningen af Opholdssteder og Skoletilbud, Foreningen af Danske Døgninstitutioner, Dansk Erhverv, Danske Handicaporganisationer, Landsforeningen af Væresteder, Forældrelandsforeningen og Socialt Lederforum skrevet et fælles brev til undervisnings- og socialministeren. Her skriver de blandt andet:

– Der er langt fra de kompetencer, børnehavepædagogen skal beherske, til de krav, der stilles til socialpædagogen på det specialiserede socialområde. Derfor vil vi anbefale, at ministeren og Folketinget iværksætter en selvstændig socialpædagogisk uddannelse nu.  Vi mener, socialpædagoguddannelsen vil styrke fagligheden blandt de ansatte.

Forkert vej

Men det er en forkert vej at gå, mener Pædagogstuderendes Landssammenslutning, PLS, der i stedet anbefaler øget specialise-ring inden for én samlet pædagoguddannelse. På vegne af PLS i Ikast skriver Kasper Pauli Pedersen på www.pls.dk:

– Alle de opstillede modsætninger, som organisationerne nævner mellem det almene og det socialpædagogiske, er kunstigt konstrueret. Pædagogik handler om mellemmenneskelige relationer, og det er uanset specialisering. Hvis vi vil have mere kompetente socialpædagoger, bør vi styrke almenpædagogikken. Vi har ikke brug for den slags chauvinisme indenfor det pædagogiske felt, men derimod samling om en stærk generalistuddannelse, hvor vi så kan styrke specialiseringen.

Bredde giver muligheder

Modstanden mod en særlig socialpædagogisk uddannelse deles af Karina Møller, der i Socialpædagogens Facebook-gruppe skriver:

– Jeg er selv fra Sabroe juni 2011. Det, jeg er bekymret for, er, at man kan tage en socialpædagogisk uddannelse, uden at den rent faktisk kan bruges i praksis, da området er kraftigt beskåret i region Midt. Det er umuligt at få job inden for fx anbringelsesområdet, så det, der er at søge, er daginstitutioner og SFO (evt. specialiseret støttefunktion). Dermed kan man risikere, at der er pædagoger, der bliver hægtet af, da der netop ikke er job at få inden for det felt, man ønsker. Så med den vinkel, er jeg da glad for, at jeg er årgang ‘blandet landhandel’.

Omvendt taler Michael Nor i samme Facebook-gruppe for en særskilt socialpædagogisk uddannelse – eller alternativt et fælles første år, hvor der i lige høj grad fokusere på normal- og specialområdet, hvorefter den studerende må vælge retning. Han skriver:

– Så længe vi har den brede generalistuddannelse, vil special-området blive underprioriteret.

Debatten om pædagoguddannelsen er højaktuelt, da regeringen efter sommerferien kommer med et forslag til en ny pædagoguddannelse.


Deltag i debatten på Facebook via www.sl.dk/facebook

 

Denne artikel er en del af temaet/temaerne: Uddannelse