icon_allarticles icon_arrow_down icon_burger icon_checkmark icon_cross icon_download icon_email icon_facebook icon_print icon_search icon_site-switcher
Close
Pædagoguddannelsen

Tre spørgsmål til ministeren

Morten Østergaard holder flere døre åbne i forhold til, hvordan en øget specialisering kan realiseres – og i forhold til en særskilt socialpædagogisk uddannelse

  • Af Maria Rørbæk
  • 11-2012 /

Hvilke konsekvenser drager ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser Morten Østergaard (R), når det handler om det specialiserede sociale område? Socialpædagogen har stillet ministeren tre hurtige spørgsmål:

Er der behov for at styrke de pædagogstuderendes kompetencer i forhold til mennesker med sociale problemer / funktionsnedsættelser?

– Evalueringen af pædagoguddannelsen og den efterfølgende debat i medierne viser, at der er plads til forbedringer af kvaliteten – både på den teoretiske og praktiske del af uddannelsen. Det vil jeg sammen med professionshøjskolerne og interessenterne tage fat på med det samme.

– I forhold til det socialpædagogiske område, så viser evalueringen, at der også her er brug for mere specialiserede kompetencer – ikke mindst i forhold til arbejdet med socialt udsatte børn og unge. Her er det vigtigt i fremtiden at sikre, at de færdiguddannede pædagoger oplever, at de har de

 nødvendige kompetencer til at kunne varetage de komplicerede opgaver, som de bliver stillet over for med anbragte børn og unge eller mennesker med funktionsnedsættelser.

– Professionshøjskolerne har tilkendegivet, at de sammen med interessenterne vil komme med et oplæg til, hvordan uddannelsen kan styrkes, og om den har den rette struktur til at dække det samlede pædagogiske arbejdsmarked tilstrækkeligt.

Hvordan mener du, at en sådan styrkelse af kompetencer kan realiseres?

– Der er en række spændende anbefalinger fra Følgegruppen, som jeg glæder mig til at drøfte med alle aktører på området. Særligt synes jeg det er vigtigt at fokusere på videns- og evidensbaseringen af indholdet i uddannelsen. Skal vi have bedre resultater af vores sociale indsats, skal de studerende have mødt den nyeste praksisforskning på området i deres studier, og ny viden tilvejebringes?

Hvordan vurderer du behovet for en særskilt social-pædagogisk uddannelse?

– I lyset af evalueringen vil forskellige muligheder for at styrke kompetencerne på det socialpædagogiske område indgå i de kommende drøftelser mellem professionshøjskolerne, interessenter og politikere. Bl.a. vil jeg benytte den kommende konference den 19. juni på VIA UC til at drøfte kvaliteten af vores pædagoguddannelser og herunder også udfordringerne på det socialpædagogiske område.

 

Denne artikel er en del af temaet/temaerne: Uddannelse