icon_allarticles icon_arrow_down icon_burger icon_checkmark icon_cross icon_download icon_email icon_facebook icon_print icon_search icon_site-switcher
Close
Skæv balance

Godt og skidt ved skattereformen

Socialpædagoger i arbejde får fordele af skattereformen, mens ledige og andre på overførselsindkomster skal holde for. Det skæmmer aftalen, mener forbundsformand Benny Andersen

  • Af Kurt Ladefoged
  • 15-2012 /

Den nyligt indgåede skattereform mellem regeringen, Venstre og de Konservative får ikke lutter roser med på vejen fra Socialpædagogerne.

– Det er de forkerte grupper, der skal holde for i regeringens skatteudspil, som blandt andet indebærer en udhulning af dækningsgraden på dagpenge. Det skæmmer aftalen og er ikke, hvad vi har brug for nu med stigende ledighed, siger forbundsformand Benny Andersen.

Det gode ved skattereformen er, at den giver kontante fordele for landets socialpædagoger på små 4.000 kr., viser beregninger fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

– Det er værd at glæde sig over. Men overordnet set synes jeg, at skattereformen er skruet skævt sammen. Det er de forkerte grupper, der skal betale for skattelettelserne – nemlig de ledige. Det er en skæv og uacceptabel balance, når man på den måde skruer ned for dækningsgraden af dagpengene, siger Benny Andersen.

Beregningerne fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at socialpædagogerne sammen med elektrikerne er de LO-medlemmer, der får mest i pengepungen efter skattereformen, når den er fuldt indfaset i 2023. De får 3.900 kr. ekstra om året. De faggrupper, der får mindst ud af skattereformen er 3F’s medlemmer med 1.600 kr.

Blandt de ledige er billedet mere blandet. Hos El-faget og socialpædagogerne opnår også de ledighedsberørte en gennemsnitlig gevinst fra skattereformen, mens der blandt metalarbejdere og HK’ere er en effekt tæt på nul. NNF’s og 3F’s ledige opnår det største gennemsnitlige tab på 700-900 kr. om året.

Handicappede rammes

I Dansk Handicap Forbund er man absolut ikke glad for skatteaftalen, idet reformen rammer mennesker med handicap, som ikke har en arbejdsevne, meget hårdt. Det er mennesker, som ikke kan træffe et andet valg.

Forbundet anfører, at førtidspensionerne vil blive voldsomt udhulet, idet man frem imod 2023 vil satsregulere dem med 5,1 pct. mindre end planlagt. Det vil medføre, at mange førtidspensionister kommer til at leve i decideret fattigdom.

Derfor opfordrer Dansk Handicap Forbunds landsformand Susanne Olsen de ansvarlige politikere til at revurdere deres forestillinger om økonomiske incitamenter, når det gælder mennesker med handicap.

– Mennesker, som har et indgribende handicap og permanent har mistet deres evne til at arbejde, har ikke mulighed for at ændre på deres situation – blot fordi de får et økonomisk incitament.

– Efter reformen vil det betyde, at de skal leve i stor økonomisk utryghed. Det skaber et dårligt liv for dem, det går ud over, og det er på længere sigt en forkert samfundsøkonomisk tænkning, da reformen vil tvinge flere førtidspensionister ud i fattigdom, og dermed lægge et større pres på det offentlige system, siger Susanne Olsen.

 

Denne artikel er en del af temaet/temaerne: Forbund og a-kasse