icon_allarticles icon_arrow_down icon_burger icon_checkmark icon_cross icon_download icon_email icon_facebook icon_print icon_search icon_site-switcher
Close
Specialskoler

Elever slår medarbejderne

Det sker ofte i specialskolerne, viser ny undersøgelse. ‘Det er aldrig i orden, at personalet bliver slået’, siger Socialpædagogernes formand, der mener, man skal kigge på personalenormering og konflikthåndtering

  • Af Lone Marie Pedersen
  • 15-2012 /

Flere end halvdelen af lærerne og tre af fire pædagoger og pædagogmedhjælpere på specialskoler oplever at blive slået af en elev i løbet af et skoleår. For flere end hver femte pædagog eller -medhjælper sker det hver uge, skriver Jyllands-Posten.

Tallene stammer fra en undersøgelse af arbejdsmiljøet blandt 796 ansatte på 19 specialskoler, hvor der går elever, som fx har en ADHD-diagnose.

For forskerne bag undersøgelsen kom det meget overraskende, at vold og trusler er så omfattende.

– Ved et tilfælde blev vi opmærksomme på, at det kunne være en god idé at undersøge arbejdsmiljøet på skolerne, og faktisk er omfanget af vold større her end i både Kriminalforsorgen, i psykiatrien og i ældreplejen, forklarer cand.psych. og ph.d. Lars Peter Andersen, Arbejdsmedicinsk Klinik på Regionshospitalet i Herning.

Han har sammen med tre andre forskere foretaget under-søgelsen fra 2010 til 2012.

Også hos Socialpædagogerne, som organiserer nogle af medarbejderne på specialskolerne, er man forbavsede over tallene.

– Det er et voldsomt højt tal. Det kommer bag på mig, at det er så højt, og man bliver nødt til at undersøge nærmere, om det fx skyldes manglende ressourcer, så der ikke er personale til at være to voksne til at håndtere en konflikt med en elev.

Skal lære konflikthåndtering

Det er første gang, at omfanget af vold og trusler på specialskolerne er undersøgt, og Benny Andersen mener, at undersøgelsen må føre til, at man kigger på, om der er for lidt personale på skolerne.

– Det er aldrig i orden, at personalet bliver slået, men samtidig vil det være en del af faget, når man arbejder med udadreagerende unge. Det må være op til ledelsen på den enkelte skole at sikre, at personalet er uddannet i at håndtere konflikter og at planlægge arbejdet, så det ikke sker, for det her er på et uacceptabelt højt niveau.

Også formanden for Dan-marks Lærerforening, Anders Bondo Christensen, er bekymret for den megen vold.

– Vi skal forsøge at begrænse omfanget af vold på specialskolerne. Også fordi, det kan få tragiske konsekvenser, når mange af eleverne fra specialskolerne fremover skal have plads i folkeskolen, hvor lærerne ikke er forberedte på den type konflikter, siger lærernes formand og henviser til, at et politisk flertal har besluttet, at de ca. 49.000 elever, som i dag får op til 12 timers specialundervisning, i fremtiden skal inkluderes i folkeskolens almindelige klasser.

Arbejdsmedicinsk Klinik vil følge de ansatte på de 19 specialskoler, som har medvirket i undersøgelsen, for at se, om arbejdet på længere sigt har psykiske konsekvenser for dem.

 

Denne artikel er en del af temaet/temaerne: Arbejdsmiljø