icon_allarticles icon_arrow_down icon_burger icon_checkmark icon_cross icon_download icon_email icon_facebook icon_print icon_search icon_site-switcher
Close
Værgemål

Værgemål under lup

Nogle værger har mellem 83 og 100 værgemål – men det er afgørende, at værgerne kender den enkelte borgers livs- og levevilkår, for værgen er for mange en sidste garant for retssikkerheden

  • Af Sanne Hansen
  • 11-2012 /

I november sidste år satte TV2 de professionelle værger på dagsordenen og problematiserede, at nogle ikke kender de mennesker, de er værger for – og at der ikke er nogen øvre grænse for, hvor mange værgemål en professionel værge kan have.

Efterfølgende har Justitsministeren bedt Civilstyrelsen, der har det øverste tilsyn med værgemålene om at indsamle oplysninger fra Statsforvaltningerne. Statsforvaltningerne har derfor holdt møde med alle værger for at spørge til antal værgemål og forretningsgange.

Undersøgelsen er endnu ikke afrapporteret, men Civilstyrelsen oplyser, at de værger, der har flest værgemål, har mellem 83 og 100. Og at langt størsteparten af værgerne fortæller, at de er i kontakt med den eller de borgere, de er værge for. I de få tilfælde, hvor det ikke er tilfældet, er værgerne blevet bedt om at bringe det i orden.

Landsforeningen LEV er på tæerne i forhold til værgerne.

– Undersøgelsen er alene baseret på værgernes udsagn. Og det er vi nødt til at forholde os skeptisk til, siger politisk konsulent Thomas Gruber.

For LEV er det afgørende, at værgerne sætter sig ind i borgerens leveforhold og behov. Pædagogerne ses som en uvurderlig kilde til viden om borgeren, men ifølge LEV er der også behov for et mere entydigt borgerperspektiv i en række sammenhænge.

– Man kan ikke altid basere sig på personalets vurdering alene. Der er ikke altid interessefællesskab, og et ordentligt fungerende værgemål skal sikre den, der er under værgemål, siger Thomas Gruber og henviser til øget servicebetaling som et eksempel på en latent interessekonflikt, fordi beboeres penge via indbetalinger bliver en del af et bosteds driftsbudget. Det gælder for eksempel, når beboere selv skal betale for rengøring.

Et andet perspektiv, som LEV har fokus på vedrørende værgemål, er sikring af social retssikkerhed. Foreningen oplever eksempler på, at bosteder er tilbageholdende med at bistå deres beboere med at klage over myndighedsafgørelser som for eksempel fratagelse af ledsageordning.

– Mange udviklingshæmmede har ingen pårørende, og så må man spørge sig selv: Hvem skal så hjælpe dem med at anke? I sådan en situation er et velfungerende værgemål helt afgørende for retssikkerheden, påpeger Thomas Gruber.  

 

Denne artikel er en del af temaet/temaerne: Psykiatriområdet, Voksenhandicap­området