icon_allarticles icon_arrow_down icon_burger icon_checkmark icon_cross icon_download icon_email icon_facebook icon_print icon_search icon_site-switcher
Close
Vidensbank

Hverdagspraksis på kontoen

Socialpædagogernes nye vidensbank rummer både forskning, dokumentation og hverdagspraksis – og den kombination er såvel en kilde til viden for medlemmer og politikere som et redskab til mere indflydelse, siger forbundsformand Benny Andersen

  • Af Jens Nielsen
  • 11-2012 /

Hvordan får vi bedst muligt beboerne klædt på til at deltage i brugerrådet? Hvordan kan man få den teoretiske viden om børns udvikling til at hænge sammen med praksis og den faglige udvikling i hverdagen? Hvordan styrker vi vores eget personlige lederskab og får fokus på både de individuelle og fælles ressourcer?

Det er spørgsmål som disse, man kan finde bud på i Socialpædagogernes vidensbank, der slår dørene op i dag.

På adressen www.slvidensbank.dk kan såvel forbundets medlemmer, som alle andre med behov for viden om det socialpædagogiske felt, søge og finde forskning, dokumentation og praksisfortællinger i massevis. Allerede ved bankens åbning er der over 300 videnskilder i banken, og Socialpædagogernes formand er sikker på, at banken kommer til at være et vigtigt værktøj for både socialpædagoger på arbejdspladserne og studerende:

– Med banken samler vi en masse viden, der i dag ligger ude på de enkelte arbejdspladser og i de enkelte kommuner, men som via banken kan komme mange flere mennesker til gavn. Det er godt for os som fagpersoner, og det styrker også vores muligheder for at binde beslutningstagere og forvaltningsfolk op på den viden, vi har samlet her. Det specialiserede sociale område koster næsten 45 milliarder om året, så selvfølgelig skal vi alle drage nytte af al den viden, der er, siger Benny Andersen.

 

Sæt viden i banken


Hvis du har kapital til vidensbanken, så send en e-mail, gerne med vedhæftning af vidensprodukt, til vidensbank@sl.dk

 

 

 

 

 

Stærkt manifestation

Vidensbanken var en af de ting, Benny Andersen gik til valg på, da han stillede op som formand på kongressen i 2010, og hans tid som formand har bestyrket ham i troen på, at satsningen er rigtig:

– Der er ikke gået en dag i min tid som formand, hvor jeg ikke har set, hvordan den socialpædagogiske verden er blevet udfordret og konfronteret med kravet om viden, om dokumentation og faglige beviser for, at vores indsats virker. Med vidensbanken får vi et helt centralt redskab, der kan få socialpædagogernes praksisviden til at hænge sammen med forskning og teorier. Og i en tid, hvor det specialiserede sociale område er hårdt, hårdt presset, er den samlede viden afgørende, når vi skal argumentere for vores faglige værd og for vores værdi for de borgere, vi arbejder med og for, siger Benny Andersen.

Men hvorfor skal en fagforening som Socialpædagogerne bruge ressourcer på en vidensbank? Er det ikke en sag for Socialstyrelsen og DPU?

– Ja, jeg er også blevet spurgt, hvorfor vi skal bruge kontingentkroner på sådan en bank – kunne vi ikke bruge dem på at skaffe bedre løn- og ansættelsesvilkår? Men efter min bedste overbevisning er det netop det, vi gør – vi bruger penge på banken, fordi det i høj grad er gennem vores faglighed, vi kan vinde de faglige kampe om rammerne for vores arbejde.

– Jeg synes, at vidensbanken er en manifestation af et stærkt fag, en stærk faglighed og et stærkt forbund, siger Benny Andersen.

Kontoudtog: Eksempler fra Vidensbanken


Ved åbningen af Socialpædagogernes vidensbank er der allerede godt med ‘penge’ i bankboksen. De forskellige former for viden er i oprettelsen af banken blevet registeret og kategoriseret i bankens seks forskellige videnssøjler:


Lærebøger og værktøjer

‘Barrierer for brugerinddragelse’ hedder en bog, der har fokus på, hvordan man skaber mulighed for, at borgere med psykosociale funktionsnedsættelse får mest mulig medbestemmelse og indflydelse i fx bestyrelser og arbejdsgrupper. Bogen afdækker barriererne og indeholder konkrete anvisninger til at nedbryde dem.

Brugerfortællinger

Hvordan kommer man ud af kriminalitet? Det fortæller 10 unge, der selv er kommet videre, om i et hæfte fra Social-pædagogerne. Det er ti ret så forskellige beretninger om en opvækst, der på den ene eller anden måde har været problematisk, og som har ført dem ud i forskellige grader af kriminalitet – og om den hjælp de fx har fået fra forskellige socialpædagogiske tiltag.

Forskning

Hvordan foregår undervisningen på de sikrede institutioner, og hvordan afdækkes de unges uddannelsesbehov? Det var spørgsmålene i et forskningsprojekt, som fem DPU-forskere i 2010 søgte at besvare i undersøgelsen ‘Fra udsat til motiveret’, der bl.a. konkluderer, at de unge ikke får undervisning i samme omfang som deres jævnaldrende, og at det kniber med kommunikationen mellem de unges hjemskole og de sikrede institutioner.

Socialpædagogiske praksisfortællinger

I bogen ‘i sku’ bare ha’ set mig’ fortæller 27 socialpædagoger fra døgninstitutionen Tippen om, hvordan de i praksis bruger Daniel Sterns udviklingsteori i deres arbejde med udsatte børn og unge – og dermed sammenkobler de kompleks psykologisk teori med dagsnær praksis, som gør Tippens erfaringer brugbare for andre arbejdspladser.

Undersøgelser og evalueringer

I 2007 indførte Ringkøbing-Skjern Kommune den såkaldte Dialogbaserede BUM som nyt visitationsredskab inden for voksenhandicapområdet og i socialpsykiatrien. i 2008 evaluerede man metoden og konkluderede, at den fungerer bedre end tidligere visitationssystemer – men at det kræver vedvarende god dialog, troværdig planlægning og opfølgning.

Dokumentation og udviklingsarbejde på de socialpædagogiske arbejdspladser

I et af de 28 udviklingsprojekter under Socialpædagogernes Projekt Arbejdsglæde, indflydelse og Synlighed rettede Botilbuddet Lyngsø fokus på personalets ressourcer – både de individuelle og de samlede – og personalet skulle få en fælles indsigt i at skelne mellem faglighed, personlighed og det private. Alt sammen med overskriften: Personligt lederskab.

 

Intet at tabe

Nu er banken så åbnet med en ganske omfattende startkapital af viden – men den skal udbygges, siger Socialpædagogernes formand.

– I modsætning til den ‘rigtige’ bankverden har vi intet at tabe her – udbyttet er helt åbenlyst: Jo mere viden og jo mere synlig faglighed, jo bedre vilkår for de borgere, vi arbejder med, jo bedre afsæt har vi som forbund for at kæmpe for bedre løn, bedre arbejdsvilkår og bedre rammer for hverdagen. Det handler ikke om at ensrette eller komme al vores viden på formler og tale ‘forvaltningssprog’ – det handler tværtimod om at understrege mangfoldigheden og vise, hvor dygtige socialpædagoger er, og hvor gerne vi vil være endnu dygtigere, mener Benny Andersen.

Hans opfordring er derfor, at så mange som muligt bidrager med viden til banken – og at arbejdspladserne bruger banken som inspiration og kilde til debat på personalemøder og til udviklingsprojekter.

– Selvfølgelig indeholder banken fra start ikke viden om alt inden for vores felt. Men den viden, der mangler, har vi et fælles ansvar for at opbygge og indsamle. Som det sådan cirka er formuleret i en af de annoncer, vi har lavet for vidensbanken: Vi har hjertet med os – og derfor bruger vi hovedet, siger Benny Andersen.


Tjek din konto på www.slvidensbank.dk

Denne artikel er en del af temaet/temaerne: Socialpædagogisk praksis, Forbund og a-kasse, Teori og metode