icon_allarticles icon_arrow_down icon_burger icon_checkmark icon_cross icon_download icon_email icon_facebook icon_print icon_search icon_site-switcher
Close
Kompetencefonde

Tilskud til faglige løft

Nu bliver der åbnet for ansøgninger til kompetencefondene, hvor man kan få støtte til efter- og videreuddannelse

Hvis De vil vide mere. Sådan lød i mange år sloganet for en stor Aarhus-baseret avis. Hvis du vil videre, lød mod-sloganet fra en københavnske konkurrent. Begge slogans kunne sådan set bruges, når det handler de kompetencefonde, der fra nytår yder tilskud til socialpædagogers videre- og efteruddannelse.

Her kan man som socialpædagog få op til 50.000 kr. i tilskud til en kompetencegivende uddannelse som fx en diplom- eller masteruddannelse.

Fondene blev aftalt i forbindelse med OK 2012 på både det kommunale og det regionale område, og tilskuddene fra fondene udbetales altså først i det nye år.

Men fra 1. oktober og 1. november åbner henholdsvis den kommunale og den regionale kompetencefond op for ansøgningerne. Det sker for at gøre det muligt at søge ind på uddannelser, der har ansøgningsfrist 31. december. Man kan altså få forhåndstilsagn om støtte, selvom pengene først bliver udbetalt efter årsskiftet.

Og det gælder om at være vaks ved havelågen: Pengene bliver fordelt efter først til mølle-princippet.

Da fondene blev forhandlet på plads under overenskomstforhandlingerne i det tidlige forår, faldt aftale først på plads på det kommunale område. Aftalen på det regionale område er derfor i høj grad skåret over samme læst – selvom der også er en række forskelle, når det gælder fx finansieringen.

Nok til 200

På det kommunale område er det afsat 9 mio.kr. i Socialpædagogernes egen fond. Pengene er fundet uden om de egentlige OK-midler – de kommer fra den tryghedspulje, der blev oprettet ved forrige OK, og hvor store dele af midlerne ikke blev brugt.

En vurdering fra forbundsformand Benny Andersen har været, at fonden vil kunne finansiere efteruddannelse for omkring 200 kommunalt ansatte socialpædagoger.

Det er aftalt mellem parterne, at der fortrinsvis ydes støtte til anerkendte kompetencegivende uddannelser såsom diplom-, kandidat- eller masteruddannelse. Og det er også aftalt, at kommunerne selv skal betale 20 pct. af gildet. 

Kort fortalt dækker fonden uddannelsesudgifter (inkl. undervisningsmaterialer) op til 25.000 kr. om året pr. medlem. Det er medlemmet, leder og TR (eller den forhandlingsberettigede organisation), der har kompetencen til at indgå den konkrete aftale.

I kommunerne har både informationer og ansøgningsskemaer fra 1. oktober ligget på fondens egen hjemmeside – www.denkommunalekompetencefond.dk.

I perioden frem til januar 2014 vil en del af ansøgningsprocessen være rimelig håndholdt. Derefter kan der ansøges elektronisk. Det hele forgår fra den samme hjemmeside.

Færre og flere penge

Antallet af regionalt ansatte socialpædagoger er betydeligt lavere end på det kommunale område, og der er da også væsentlig færre penge i den regionale kompetencefond, der i modsætning til den kommunale søster kun er aftalt til at vare OK-perioden ud. Til gengæld kan man få bevilget helt op til 50.000 kr. fra fonden.

I skrivende stund ultimo september er det endnu ikke helt afklaret, men alt tyder på, at regionernes kompetencefond slår dørene op fra 1. november. Også her kan man først få pengene i hånden fra 1. januar 2014, men man vil altså kunne opnå et tilsagn inden.

Der er afsat 965.000 kr. i Socialpædagogernes egen fond på det regionale område, og arbejdspladserne skal ikke selv ryste op med penge for at få en medarbejder på uddannelse.

Ligesom i kommunerne er det medlemmet, leder og TR (den forhandlingsberettigede organisation), der i fællesskab underskriver ansøgningen.

På det regionale område bliver der ikke en fælles hjemmeside. Vejledning og skema sendes fra Danske Regioner ud med et af forbundets OK-nyhedsbreve og materialet kan findes på forbundets hjemmeside.

Formand: Brug dem nu

I en ellers smal overenskomstaftale tidligere på året var kompetencefondene et af de større lyspunkter, og forbundsformand Benny Andersen opfordrer både medlemmer og arbejdspladser til at være hurtige og tage imod muligheden for at få støtte til udvikling af socialpædagogiske faglighed:

– De kommende år skal vi arbejde for meget mere kompetenceudvikling, men jeg håber, at denne mulighed vil blive grebet. Det er en rigtig fin mulighed for at komme i gang, siger Benny Andersen, der nu også vil gå efter at få lignende kompetenceudviklingsmuligheder ind i overenskomsterne på det private område, hvor OK2014 netop er ved at starte op..

Han peger på, at der i de to foreliggende aftaler er fokus på sammenhængen mellem kompetenceudviklingen og kvaliteten i kerneopgaven:

– De personlige udviklingsplaner, som vores medlemmer har krav på, skal være det naturlige udgangspunkt for ansøgningerne til fondene. Det skaber sammenhæng på arbejdspladserne, og det giver god mening for den enkelte, siger Benny Andersen.

Han understreger, at der derfor også kan gives støtte til flere medlemmer på samme arbejdsplads, hvis man vil noget strategisk kompetenceudvikling i fællesskab, fx dokumentation, innovation eller lignende. 


Læs mere på www.sl.dk/kompetencefond

 

Denne artikel er en del af temaet/temaerne: Uddannelse, Forbund og a-kasse, Tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter