icon_allarticles icon_arrow_down icon_burger icon_checkmark icon_cross icon_download icon_email icon_facebook icon_print icon_search icon_site-switcher
Close
PKA

Hvem skal bestemme? Det skal vi!

‘PKA er vores egen pensionskasse, og vi er professionelle’, siger Socialpædagogernes formand. Afkastet er tilfredsstillende, viser regnskabet

Hvem skal bestemme over pensionskasserne? Det spørgsmål stillede Benny Andersen, Socialpædagogernes formand og næstformand i socialrådgiverne og socialpædagogernes pensionskasse, i forbindelse med PKA’s generalforsamling den 22. april. Emnet gav anledning til en større diskussion.

Spørgsmålet er ifølge Benny Andersen relevant at stille, fordi Finanstilsynet har givet PKA besked på at sikre mere ekspertise af rent teknisk karakter i pensionskassens bestyrelse.

Forskellige eksperter har gennem længere tid kritiseret arbejdsmarkedspensionerne, fordi de mener, at PKA’s bestyrelse – hvor der sidder repræsentanter, som er valgt af medlemmerne og overenskomstparterne – ikke har de rette kompetencer til at stille kritiske spørgsmål til direktionen. Og konsekvensen er – igen ifølge eksperterne – at pensionskassen derfor ikke opnår de resultater, den kunne have opnået med andre uddannelser repræsenteret i bestyrelsen.

– Men det er vores pensionskasse – ikke en pensionskasse for aktuarer, jurister og økonomer. Aktuarerne har vi jo ansat i den daglige drift, siger Benny Andersen og understregede, at hele diskussionen er skævvredet og styret af et akademisk skoleridt.

– Bestyrelsen skal netop ikke være en del af den daglige drift. Den skal derimod udstikke nogle rammer, som direktionen skal og kan arbejde inden for.

Vi leverer varen

Eksperterne har over en bred kam beskyldt pensionskasserne for ikke at levere resultater på tre områder: afkast, omkostninger og kvalitet i produkter og service.

– Der må vi bare melde hus forbi, sagde Benny Andersen.

 Han henviser til, at over de seneste 10 år har det gennemsnitlige afkast i PKA været på knap otte pct. om året. I 2012 var afkastet på 13,7 pct.

Den samlede bestyrelse vurderer, at resultatet er tilfredsstillende, og pensionskassen er stadig velkonsolideret, fastslog pensionskassens formand Anne Vestergaard Kirstensen i sin beretning.

Ser man på omkostningerne er de over en periode på ligeledes 10 år blevet halveret og var i 2012 på 531 kr. pr. medlem.

PKA måler løbende medlemmernes tilfredshed, og den er fortsat på et højt niveau, hvor 95 pct. af medlemmerne er tilfredse med den service og de resultater, pensionskassen leverer, fortalte Benny Andersen.

Især det sidste tal bør jo ikke overraske, for hvem skulle være bedre til at varetage medlemmernes interesse end netop medlemmernes og arbejdsmarkedets repræsentanter. 

 

Denne artikel er en del af temaet/temaerne: Pension, Forbund og a-kasse