icon_allarticles icon_arrow_down icon_burger icon_checkmark icon_cross icon_download icon_email icon_facebook icon_print icon_search icon_site-switcher
Close
Ansvarsforsikring

Erstatninger op i Folketinget

Socialpædagoger skal have ret til fuld erstatning, når de bliver arbejdsskadet, mener Dansk Folkeparti og Enhedslisten

  • Lone Marie Pedersen
  • 09-2014 /

Hvis en socialpædagog bliver udsat for en arbejdsskade af en beboer, som har et lavt psykisk funktionsniveau og ingen ansvarsforsikring, får hun ingen erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Det er ikke rimeligt, så det skal der laves om på, mener både Dansk Folkeparti og Enhedslisten, der i fællesskab har fremsat et forslag til folketingsbeslutning om, at ansatte skal have ret til fuld erstatning, når de har været udsat for vold på arbejdet.

I indstillingen til Folketinget står der: ‘Folketinget pålægger regeringen at udarbejde en rapport om forskellige løsningsmodeller, der imødekommer ansattes mulighed for at få erstatning, når de har været udsat for vold på arbejdet. I forbindelse med udarbejdelsen af rapporten anmodes regeringen om at inddrage relevante eksperter og interesseorganisationer’.

Forbundet på banen

Det er Socialpædagogerne, som har gjort folketingspartierne opmærksom på, at socialpædagoger ikke får erstatning. Problemet er, at beboerne ikke forstår at tegne en privat ansvarsforsikring. Derfor må socialpædagoger selv betale for tabt arbejdsfortjeneste.

Socialpædagogerne har ved flere lejligheder gjort opmærksom på, at kommunen som arbejdsgiver har et ansvar for, at dens ansatte socialpædagoger er sikret erstatning, hvis de kommer til skade, mens de er på arbejde.

Men det har arbejdsgiverne pure afvist og, hvilket de har fået medhold i ved Retten i Sønderborg, hvor Socialpædagogerne havde rejst et erstatningskrav på vegne at et medlem, der var blevet invalid efter et slag fra en beboer.

Kommunerne henviser til, at de ifølge Kommunalfuldmagten ikke må rutte med skatteborgernes penge ved at udbetale erstatning til socialpædagoger, der har mistet en lønindtægt på grund af en arbejdsskade.

Det er derfor med stor glæde, at Socialpædagogernes formand Benny Andersen kan se, at sagen lander på Folketingets bord. Han skriver således på sin facebook-side:

‘Yes – vores bestræbelser for, at ansatte skal have mulighed for fuld erstatning, når de har været udsat for vold, giver nu resultat. Folketingsbeslutning er nu fremsat’.

Den besked glæder mange socialpædagoger. En af dem er Lise Vinter, der skriver: ‘En dejlig nyhed i forhold til min PTSD (posttraumatisk belastningsreaktion, red.) efter overfald på jobbet’. 

 

Denne artikel er en del af temaet/temaerne: Arbejdsmiljø, Voksenhandicap­området, Forbund og a-kasse