icon_allarticles icon_arrow_down icon_burger icon_checkmark icon_cross icon_download icon_email icon_facebook icon_print icon_search icon_site-switcher
Close
Bogomtale

Evidens og systematiske reviews – en introduktion

  • Redigeret af Maria Rørbæk
  • 09-2014 /

Af Carl G. Johannsen og Niels O. Pors (red.)

Virker det eller hvad? Det spørgsmål bliver ofte stillet i forbindelse med indsatser i den offentlige sektor og så dukker begrebet evidens tit op. Men hvad ligger der egentlig bag begrebet evidensbaseret viden? Og hvordan produceres denne viden? Det kan man få svar på i denne bog, der belyser en af de helt centrale måder at skaffe evidensbaseret viden på, nemlig systematiske reviews – eller forskningsoversigter. Systematiske reviews er en metode til at sammenfatte allerede eksisterende viden på et forskningsområde og bygger på en systematisk kortlægning af alle relevante undersøgelser om en bestemt problemstilling. Bogen gennemgår, hvordan man konkret laver et systematisk review, og formålet er bl.a. at ruste medarbejdere til arbejdet med evidensbaseret viden – og til at kvalificere debatten om forskellige indsatsers virkning eller mangel på samme. Bogens sidste kapitel viser, hvordan to helt konkrete reviews er blevet til: Et Campbell-review om forældretræning til forældre med børn med ADHD og et Clearinghouse-review om inklusion af børn med særlige behov i grundskolens almindelige undervisning. Dette kapitel indeholder også diskussion af forholdet mellem evidens og pædagogisk praksis.


Udgivet på Samfundslitteratur.dk. 151 sider, 179 kr.

 

Denne artikel er en del af temaet/temaerne: Fagbøger, Socialpædagogisk praksis, Teori og metode